Tutkimusraportti: Talouden ja digitalisaation tila 2021

Kyselytutkimus suurille ja keskisuurille suomalaisille yrityksille

Tutkimusraportti talouden ja digitalisaation tilasta 2021

Talouden ja digitalisaation tila 2021 -tutkimusraportti

Talouden ja digitalisaation tila 2021 -tutkimus suunnattiin erityisesti suurten ja keskisuurten yritysten toimitus-, talous-, hankinta-, kehitys- ja it-johtajille. Tutkimus toteutettiin anonyymina verkkokyselynä 1.10.-31.12.2020.

Tällä tutkimuksella halusimme selvittää, miten koronapandemia on vaikuttanut yritysten talouteen ja digitalisaatiohankkeiden etenemiseen, ja millaisin odotuksin yritykset lähtevät vuoteen 2021.

Digitalisaatioon keskittyvä verkkomedia Ite wiki ja Basware julkaisivat keskisuurten ja suurten suomalaisten yritysten digitalisaatiota sekä taloushallinnon ja hankinnan yhteistyötä käsittelevän tutkimuksensa tulokset alkuvuodesta 2020. Globaalin pandemian takia vuosi 2020 koetteli yrityksiä hyvin eri tavoin. Jokaisen organisaation on täytynyt sopeutua etätyöskentelyyn, matkustusrajoituksiin ja liiketoiminnan digitalisoitumiseen. Toisille muutos on ollut positiivinen, mutta toiset ovat joutuneet turvautumaan lomautusten tai tuotantolaitosten sulkemisen kaltaisiin voimakkaisiin toimenpiteisiin.

Myös tämä nyt toteutettu tutkimus on Ite wikin tuottama ja Baswaren sponsoroima.

Lataa Talouden ja digitalisaation tila 2021 -tutkimusraportti ja lue lisää.