Tulorekisterin vaikutukset matkakustannusten korvausten raportointiin

Tulorekisterin vaikutukset matkakustannusten korvausten raportointiin

Yrityksien on 1.1.2019 alkaen toimittava Kansallinen tulorekisterin (KATRE) määräysten mukaisesti. Matkahallinnan raportointiin tuli isoja muutoksia.

Yritys tarvitsee uuden raportointikanavan verottajan tulorekisteriin. Rekisteriin pitää raportoida jokaisesta työntekijän tilille maksetusta matkakorvauksesta, korjaukset mukaan lukien, 5 päivän sisällä. Basware on kehittänyt InvoiceReady-ohjelmistoa siten, että uudet velvoitteet voidaan hoitaa viranomaisvaatimusten mukaisesti. Kuuntele, mikä Katre-hanke on ja miten InvoiceReady-ohjelmistoa on kehitetty sekä miten tarvittavan Katre-valmiuden saa käyttöön.