Talous ja hankinta: mitä nyt, entä seuraavaksi?

Uusi The Economist Intelligence Unit -raportti: Automaatio, digitalisaatio ja kansainvälisen kaupan tulevaisuus

Talous ja hankinta: mitä nyt, entä seuraavaksi?

Talous ja hankinta: mitä nyt, entä seuraavaksi?

Lataa

Teknologian, innovaatioiden ja kansainvälisen kaupan muutokset vaikuttavat hankinnasta maksuun -prosessin kaikkiin vaiheisiin. Nämä trendit ja niiden mukanaan tuomat muutokset näkyvät kaikessa liiketoiminnassa. Ne luovat paineita myös talouden ja hankinnan ammattilaisille. Jotta yritykset voivat tehokkaasti valmistautua tulevaisuuteen muutoksiin, niiden on osattava varautua talouden ja hankinnan seuraaviin kehitysvaiheisiin.

Baswaren sponsoroimassa The Economist Intelligence Unitin raportissa tarkastellaan kolmen globaalin makrotrendin vaikutuksia hankinnasta maksuun -ratkaisujen tulevaisuuteen:

  1. Automaatio,

  2. digitalisaatio ja

  3. kansainvälisen kaupan dynamiikan muutokset.

Tässä raportissa käsitellään yli 400 talous- ja hankintajohtajalle Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa tehdyn kyselyn perusteella näitä kolmea globaalia trendiä. Raportissa kerrotaan myös, mitkä trendien osat vaikuttavat yrityksiin eniten, millainen vaikutus niillä on ja miten trendeihin voi valmistautua parhaiten.

Lataa raportti ja lue miten talous- ja hankintajohtajat valmistautuvat yrityksiensä tulevaisuutta eniten muokkaaviin trendeihin.