Hitaasta strategiseen hankintaan

Kun automatisoit yrityksesi hankinnan, sopivien toimittajien löytäminen ja neuvotteleminen on helpompaa.

Ota yhteyttä

Pystytkö hoitamaan kilpailutuksia ja hankkimaan uusia toimittajia parilla klikkauksella?

Baswaren strategisen hankinnan ratkaisun avulla tehostat yrityksen hankintaprosessia, hallitset sen kuluja tuloksekkaammin ja saat enemmän arvoa hankintaketjusta.

Manuaaliset hankintaprosessit ovat hitaita ja pitkäveteisiä

Jos hankintaprosessiin kuuluu paljon ihmisvoimin suoritettavia toimia, mahdollisuudet nopeaan innovaatioiden hankintaan ovat heikot, uusien toimittajien löytäminen ja heidän kanssaan viestiminen on hankalaa ja säästömahdollisuuksia löytyy rajallisesti. 

Ihmisvoimin suoritettava hankinta voi vaikeuttaa toimintaa, koska

  • yrityksen kaikista menoista ei ole selkeää käsitystä

  • tuotteiden ja palveluiden todellinen markkina-arvo ei ole tiedossa

  • hitaat paperipohjaiset prosessit aiheuttavat virheitä ja mahdollisuuksia menee sivu suun.

Kallis toimitusketjun hallinta ja siihen liittyvät riskit

Manuaaliset prosessit hidastavat hankintaa. Lisäksi ne voivat aiheuttaa tarjousten tekoon, neuvotteluihin, huutokauppoihin ja RFX-prosesseihin liittyviä ongelmia, jotka puolestaan saattavat nostaa toimitusketjun hallintakustannuksia ja lisätä siihen liittyviä riskejä.

Ilman sähköistä hankintaratkaisua yritys saattaa kohdata esimerkiksi seuraavanlaisia hankaluuksia:

  • Tarjousten kerääminen ja vertailu on hidasta, mikä viivästyttää päätöksentekoa.

  • RFX-tietojen kerääminen, hallinta ja arviointi on vaikeaa.

  • Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen on hankalaa ilman mallipohjaista RFX-järjestelmää.

  • Viestintä toimittajien kanssa tarjous- ja neuvotteluprosessien aikana on sekavaa.

Tietoja neuvotteluiden tueksi

Toimittajien kanssa neuvottelu on hankalaa, jos organisaatiolla ei ole täydellistä käsitystä kuluistaan. 

Alennusten pyytämistä toimittajilta on vaikea perustella ilman

  • hankinnasta maksuun -järjestelmästä saatuja tapahtumatietoja

  • tietoa siitä, kuinka paljon kullekin toimittajalle on kaikkiaan maksettu sopimusten puitteissa ja niiden ulkopuolella

  • käsitystä kategoriakohtaisesta kulutuksesta.

Lisäarvoa hankinnasta

Baswaren strategisen hankinnan ratkaisu auttaa hankinnan ammattilaisia liiketoiminnan haasteissa ja helpottaa säästötavoitteiden saavuttamista sekä kulujen ja riskien hallintaa. Sen toiminnot kattavat hankinnan kaikki osa-alueet eRFX- ja eAuctions-työkaluista sopimusten- ja projektinhallintaan. Automatisoidun hankinnan myötä hankintatiimi pystyy optimoimaan rahankäytön ja hankkimaan innovaatioita, jotka erottavat yrityksen kilpailijoista.

Varaa esittely
Lisäarvoa hankinnasta

"ISS ja Basware ovat toimineet yhdessä useiden vuosien ajan hankinnasta maksuun -prosessin automatisoimiseksi, sen hallittavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi sekä toimittajasuhteiden parantamiseksi... Olemme innoissamme lisäarvosta, jota strateginen kilpailutus voi tuoda meille kattavana kilpailutuksesta maksuun -prosessina.

Ken Vanhoegaerden

ISS World Servicesin alueellinen toimitusketjujen ja hankintatoimen johtaja

Hankinnan ja kilpailutuksen automatisointi

Kilpailutuksen automatisointi ja sen integroiminen osaksi P2P-prosessia lyhentää toimittajien tunnistamiseen ja arviointiin käytettävää,

Lisää säästöjä

Hankintaprosessien automatisointi vähentää manuaalista työtä, pienentää käsittelykustannuksia ja virtaviivaistaa sisäisiä hyväksyntäprosesseja. Lopputuloksena työmäärä pienenee ja saavutetaan kustannussäästöjä. Kun kilpailutus on helppo toteuttaa, kulutuksen historiatiedot saa näkyviin yhdellä napautuksella ja tuotteiden markkina-arvot ovat nopeasti tarkistettavissa, on helpompi varmistaa parhaat mahdolliset hinnat ja käydä faktoihin perustuvaa keskustelua toimittajien kanssa.

Entistä tehokkaampi sopimustenmukaisen toiminnan varmistaminen

Baswaren Strategic Sourcing -ratkaisun raporttien ja koontinäkymien ansiosta saadaan parempi näkyvyys rahankäyttöön, pystytään tehostamaan kulujenhallintaa ja päästään valvomaan sopimustenmukaisen toiminnan toteutumista. Näin voidaan varmistaa, että hankintakustannukset ovat linjassa neuvoteltujen sopimusten kanssa. Raportointitoiminto auttaa seuraamaan ja varmistamaan, että sidosryhmät hyödyntävät liiketoimintatarpeissaan jo olemassa olevia sopimuskumppaneita eikä hankinnoissa ilmene villiä ostamista.

Yhteistyö toimittajien kanssa

Kun hankintaprosessia virtaviivaistetaan, organisaation toimitusketjuun liittyvät riskit ja hankintakustannukset pienenevät ja strateginen kumppanuus toimittajien kanssa vahvistuu. Yksinkertaistettu kokonaisprosessi sujuvoittaa tarjouskilpailuja, neuvotteluja ja kumppanien valintaa sekä toimittajatietojen kokoamista, järjestämistä ja arkistointia. Toimittajat näkevät helposti ostajien tarpeet, ja ostajat pääsevät vertailemaan toimittajia keskenään

[Error loading the WebPart 'i3_Awards' of type 'i3_Awards']

Strategisen hankinnan keskeiset piirteet

eAuction

Hyödynnä hankintaprosessin etuja ja tee toimittajaneuvotteluista aktiivisia ja hallittuja. Valitse tilanteeseen parhaiten sopiva huutokauppatyyppi sen mukaan, millaisia toimittajia on mukana. Baswaren Strategic Sourcing mahdollistaa huutokaupan joustavan toteutuksen. Koska tarjouksia on helppo vertailla, sopiva toimittaja löytyy nopeasti, mikä säästää aikaa.

eRFx

Onnistuneen kilpailutuksen lähtökohtana ovat tarpeeksi tarkat ja järjestykseen kootut tiedot. eRFx auttaa keräämään ja arvioimaan toimittajatietoja päätöksenteon tueksi. Tehtävää helpotetaan ja prosessia nopeutetaan erilliseen kirjastoon koottujen esihyväksyttyjen mallipohjien ja esimerkkikysymysten avulla. Tämä lyhentää käsittelyaikaa tyypilliseen RFX-prosessiin verrattuna.

Sopimustiedot ja kilpailutusprojektien hallinta

Kaikki sopimustiedot ovat katseltavissa ja hallittavissa yhdessä keskitetyssä tietokannassa. Tiedot ovat nähtävillä koko sopimuskauden ajalta. Keskitetty verkkotietokanta helpottaa sopimustietojen hallintaa, ja käytettävissä ovat esimerkiksi hakutoiminto sekä raportointi raporttikoosteiden avulla. Näkyvissä on myös kaikki kilpailutusprojekteihin liittyvä tieto, minkä ansiosta resursseja voidaan kohdentaa hallitusti eri kilpailutushankkeissa.