Tekoäly ja koneoppiminen

Manuaalinen käsittely on vanhanaikaista. Tekoälyn ja koneoppimisen avulla kaikki hoituu kuin itsestään.

Ota yhteyttä

Haluatko parantaa laskutietojesi laatua ja tarkkuutta ja poistaa manuaaliset työvaiheet koko P2P-prosessista?

Baswaren tekoäly- ja koneoppimiskyvykkyydet tuottavat etuja koko hankinnasta maksuun -prosessiin. Innovatiiviset tekoäly- ja koneoppimisratkaisumme nopeuttavat käsittelyaikoja, vähentävät manuaalista työtä ja estävät virheiden syntymistä ja siten lisäävät koko prosessin arvoa aina laskujen ja tietojen poiminnasta koodaukseen ja täsmäytykseen.

Miten Basware voi auttaa

Ennustavan älyn käyttöönotto on merkittävä edistysaskel tekoälypohjaisten liiketoimintatietojen tuottamisessa ja tarjoaa asiakkaillemme merkittävän kilpailuedun. Asiakkaamme voivat vähentää toimintakustannuksiaan, järkeistää kulutustaan ja vahvistaa liikesuhteitaan toimittajien kanssa entistä parempien tietojen avulla. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään ennustavan ja ohjaavan analytiikan kaltaisia innovaatioita ja tekoälyä ja tarjoamme näin eväät menestykseen. Meille tekoäly ja koneoppiminen eivät ole vain muotisanoja, vaan todellisia tapoja vaikuttaa P2P-toimintoihin.

Ostoreskontraa koskevat edut

  • Automatisoi ja vähennä laskujen käsittelyn manuaalisia prosesseja ostoreskontraa tukevan tekoälyn avulla.

  • Huippuluokan tekoäly muuntaa koneluettavat PDF-tiedostot automaattisesti verkkolaskuiksi 97 %:n tarkkuudella.

  • Prosessi vaatii vain vähän manuaalista työtä, mikä säästää ostoreskontran aikaa.

  • Nopeammat laskujen käsittelyajat mahdollistavat kassavirran parantamisen ja synnyttävät säästöjä esimerkiksi aikaistettujen maksujen alennusten tai ostovelkojen kiertoajan optimoinnin muodossa.

  • Poikkeusten käsittelyt vähenevät minimiin. Kun tekoälylle on kerran opetettu poikkeusten käsittely, se muistaa sen jatkossa.

Taloustietoja koskevat edut

  • Muunna PDF- ja paperilaskut verkkolaskuiksi Baswaren avulla. Tieto tallentuu sähköisessä muodossa, mikä poistaa tietojen poiminnasta syntyvät virheet.

  • Parempi tarkkuus johtaa laskutietojen parempaan laatuun ja antaa paremman näkyvyyden kuluihin.

  • Tekoälymme tunnistaa todennäköisesti myöhästyvät laskut automaattisesti. Näin voit käsitellä ne jo varhaisessa vaiheessa ja hyödyntää aikaistettujen maksujen alennukset.

Kyvykkyydet

SmartPDF

Basware muuntaa koneluettavat PDF-tiedostot automaattisesti verkkolaskuiksi yli 97 %:n tarkkuudella ja vaatii todella vähän manuaalista työtä. SmartPDF:n tekoäly on opetettu hyödyntämään aiempien laskujen tietoja huipputason koneoppimismallin mukaisesti, toisin kuin optista tekstintunnistusta hyödyntävät teknologiat, jotka kartoittavat jokaisen laskun jokaisen laskukentän.

Koska SmartPDF:n tekoäly poistaa laskutietojen täsmäytyksen prosessista, ratkaisu ei edellytä ennakkovalmistelua, manuaalista vahvistusta tai määritystä ja tukee useita eri kieliä. Itseoppiva järjestelmä mukautuu automaattisesti riippumatta siitä, onko kyseessä uuden toimittajan ensimmäinen lasku vai nykyisen toimittajan muuttunut laskutustapa. Järjestelmä on suunniteltu esittämään mahdollisimman vähän kysymyksiä: saatuaan vastauksen tekoäly oppii välittömästi eikä koskaan kysy samaa asiaa uudelleen. Lisäksi tekoäly ottaa tekstin ohella huomioon muun muassa fontit, rivit ja logot. Näin se oppii tunnistamaan rakenteita ja parantamaan tarkkuuttaan.

CloudScan

Paperilaskujen vastaanottaminen tuottaa paljon päänvaivaa ostoreskontralle. Tietojen digitointi ja käsittely on aikaa vievä ja virheille altis prosessi. CloudScanin avulla skannaat ja digitoit paperilaskut helposti itse. CloudScan poimii löytämänsä oikean laskukenttätiedon sijainnin ja auttaa näin pitämään laskukenttien manuaalisen täsmäytyksen minimissä. Jos vastaan tulee poikkeus ja korjaat kentän tunnistuksen manuaalisesti, CloudScan tallentaa oikeat koordinaatit vastaisuuden varalle. Kun saat samalta toimittajalta seuraavan laskun, CloudScan tunnistaa kentät automaattisesti. Manuaaliseen työhön kuluva aika vähenee ja prosessi nopeutuu huomattavasti.

Edistynyt täsmäytys

Perinteinen täsmäytys jättää ostoreskontratiimillesi useita ongelmia, jotka usein johtavat manuaaliseen poikkeuksien käsittelyyn. Baswaren edistyneet täsmäytysalgoritmit tarjoavat kaikki avaintekijät korkean automaatioasteen saavuttamiseen ja täysin automatisoidun prosessin edistämiseen. Baswaren ratkaisut mahdollistavat minkä tahansa yhdistelmän, laskujen, ostotilausten, vastaanottokuittien, laatutarkistusten, sopimusten jne. käytön rivi-tai otsikkotasolla ostotilauspohjaisten laskujen suoraan käsittelyyn. Jos tietoja puuttuu, Basware käyttää tunnistusmenetelmiä, jotka yhdistävät yhdistämisasetukset ja laskentasäännöt, mikä tarkentaa täsmäytystuloksia ja vähentää poikkeuksia.

SmartCoding

SmartCoding vähentää ostotilausten ulkopuolisten laskujen sisältämien poikkeusten käsittelyä ja vie sinut askeleen lähemmäs kosketuksetonta laskujenkäsittelyä. SmartCoding voi myös tiliöidä automaattisesti laskut, joiden yhteydessä ei ole ollut ostotilausta, tiliöinnin mallipohjaa tai maksusuunnitelmaa ja vähentää näin manuaalisen työn tarvetta. SmartCodingin huippuluokan koneoppimisalgoritmi etsii ja analysoi automaattisesti historiatietoja ja ehdottaa sopivaa tiliöintiä laskuille, joille ei ole ostotilausta. Hyödyntämällä yrityksen taloustietoja ja oppimalla niistä, algoritmi parantaa jatkuvasti suositustensa tarkkuutta, mikä lisää laskujen käsittelyn tehokkuutta, tuottavuutta ja tarkkuutta. Tämä poistaa manuaalisten ja aikaa vievien toimintojen, kuten tietynlaisten laskutyyppien tutkimisen ja tiliöinnin, mikä säästää merkittävästi ostoreskontran aikaa.

Ennustava analytiikka

Baswaren ennustava analytiikka hyödyntää älykästä algoritmia, joka tunnistaa myöhästymisvaarassa olevat laskut ja auttaa välttämään myöhästyneitä maksuja, hyödyntämään aikaistettujen maksujen alennuksia ja optimoimaan kassavirtaa. Ennustava analytiikkamme näyttää käyttäjille tiedon voiman, mikä heidän datassaaan on, analysoimalla tapahtumatietoja ja ennustamalla tulevia tuloksia. Analyysit mahdollistavat ennakoivan päätöksenteon, mikä lisää kilpailuetua.