Ota laskut vastaan sähköisesti

Nyt voit ottaa laskuja vastaan kaikissa muodoissa. On helppoa käsitellä 30 000 laskua kuukaudessa, kun kaikki vain hoituu.

Ota yhteyttä

Mitä hyötyjä laskujen vastaanottaminen sähköisesti kaikkialta maailmasta tarjoaa?

Haluatko nopeuttaa lisäarvon saavuttamista hylkäämällä paperilaskut ja kaikki niihin liittyvät virheet, tehottomuuden ja kustannukset?

Baswaren avulla voit vastaanottaa kaikki laskut sähköisesti ja samalla noudattaa eri maiden säädöksiä ja vaatimuksia. Lisäksi saat 100-prosenttisen läpinäkyvyyden kustannuksiin.

Baswaren avulla:

 • Vastaanotat kaikki laskutyypit kaikissa maissa, joten sinun on helppo ylläpitää yhteistyötä kaikkien toimittajiesi kanssa.
 • Tarjoat tavarantoimittajille useita vaihtoehtoja laskujen lähettämiseen, jotta he saavat valita haluamansa tavan. Samalla varmistat, että saat kaikki laskut sähköisesti.
 • Jokainen lasku tallentuu 100 %:n tarkkuudella SmartPDF-tekniikan avulla.
 • Sinulla on yhteys 220 kumppaniverkostoon, joiden avulla toimittajat voivat lähettää laskuja heillä käytössä olevista verkoista.

Miten saat helposti yhteyden toimittajiin Basware-verkoston avulla

 Kaikki tiedot tallentuvat sähköisesti

Basware Network vastaanottaa kaikki laskumuodot (EDI, XML, PDF, jopa paperi) ja välittää tiedot sähköisesti tietojen laadusta tinkimättä tai pakottamatta toimittajia muuttamaan toimintaansa.

  Rakennat perustan ostolaskuautomaatiolle

Kun vastaanotat kaikki laskut ja tiedot sähköisesti, voit lisätä ostoreskontran automaatiota ja poistaa manuaalisia vaiheita käsittelyprosesseista.

  Eroon paperilaskuista ja tekstintunnistuksesta

Jos laskuja tulee edelleen paperilla, tiedoissa on todennäköisesti virheitä ja epäselvyyksiä, käsittelykustannukset ovat korkeat, läpinäkyvyys ontuu jne. Baswaren tekoälyteknologia nappaa kaikki tiedot koneellisesti luettavasta PDF-tiedostosta, mikä tekee laskuprosessista oikeasti kosketuksettoman. 

  Varmista eri maiden säännösten noudattaminen

Eri maiden laskutus- ja verosäännösten noudattaminen on monimutkaista, ja noudattamatta jättämisen seuraukset voivat olla vakavat. Basware automatisoi vaatimusten noudattamisen kaikissa B2G- ja B2B-sopimuksissa, jotka sisältävät erilaisia muoto-, prosessi- ja arkistointivaatimuksia.

Baswaren ratkaisut sopivat täydellisesti

 •  

  maailmanlaajuisesti toimiville organisaatioille, jotka haluavat yhdenmukaistaa laskujen käsittelyä kaikissa toimipisteissään,

 •  

  suuria laskutapahtumamääriä vuodessa useissa eri formaateissa käsitteleville organisaatioille,

 •  

  taloushallinnon palvelukeskuksille, joiden tulee noudattaa kattavasti eri maiden vaatimuksia ja määräyksiä ja

 •  

  useita ERP-ympäristöjä käyttäville organisaatioille: Basware integroituu kaikkiin ERP-järjestelmiin.

 

Hyödy laskujen automatisoinnista

läpinäkyvyys
läpinäkyvyys
vaatimusten mukainen laskutus
vaatimusten mukainen laskutus
tuetut sähköisten laskujen muodot
tuetut sähköisten laskujen muodot

Miten Baswaren verkkolaskutus tuottaa lisäarvoa ostoreskontralle?

 

 Torju huijaukset ja riskit automaation avulla

Automaatio lisää läpinäkyvyyttä ja parantaa ennaltaehkäisyn mahdollisuuksia siellä, missä huijauksia ja riskejä saattaa esiintyä.

Baswaren avulla sinulla on yksi paikka kaikille laskutiedoille, mikä takaa vaatimusten noudattamisen ja auttaa riskien ennaltaehkäisyssä.

 Edistä ympäristö- kestävyyttä

Siirtyminen paperia käyttävistä järjestelmistä sähköiseen laskutukseen vähentää päästöjä arviolta 36 prosenttia. Baswaren kestävän kehityksen mittariston avulla asiakkaat voivat seurata indeksiään ajan kuluessa tai verrata sitä muihin verkoston organisaatioihin.

 Rakenna perusta automaation lisäämiselle

Kun kaikki laskut ja tiedot tulevat sähköisesti, voi käyttöön ottaa ostolaskuautomaation, joka mahdollistaa kosketuksettoman käsittelyn, nopeuttaa laskujen tarkastusta ja hyväksyntää sekä mahdollistaa käteisalennusten hyödyntämisen.

 

Lue lisää: Tietolehtinen (EN)

 

Miksi asiakkaat valitsevat Baswaren toteuttamaan automaation?

Todellinen automaatio

Tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuva huipputeknologia, joka poistaa kaikki manuaaliset prosessit.

 

Täydellinen kattavuu

Maailmanlaajuinen vaatimustenmukaisuus ja kyky integroitua 250 ERP-järjestelmään yli 175 maassa.

 

Syvällisempi asiantuntemus

40 vuoden kokemus parhaiden käytäntöjen täytäntöönpanosta ja riskien vähentämisestä taloushallinnon toiminnoissa.

 

Haluatko tietää, miten pääset alkuun?

Varaa aika puhelulle ja keskustele asiantuntijamme kanssa sähköisten laskujen vastaanottamisen tuomista hyödyistä.

Ota yhteyttä

FAQs

Mitä sähköinen laskutus tarkoittaa?

Sähköinen laskutus (myös verkkolaskutus) automatisoi ja tehostaa toimittajilta saatavien laskujen vastaanottoprosessia. Sähköinen laskutus tarjoaa suuria määriä laskuja vastaanottaville organisaatioille monia hyötyjä, kuten

 • Laskujen käsittelykustannusten aleneminen
 • Virheiden ja epäselvyyksien väheneminen
 • Nopeampi laskujen käsittely ja hyväksyntä
 • Parempi näkyvyys tavarantoimittajiin ja kustannuksiin
 • Parempi kassavirran ennustettavuus

Miten B2B/EDI-yhteydet ja sähköinen laskutus toimivat yhdessä?

Suuria volyymeja toimittavat toimittajat suosivat suoraa B2B-integraatiota EDI:n tai XML:n kautta, jotta voivat lähettää laskut suoraan ERP-järjestelmistään ilman manuaalista työtä. Ottaen huomioon, että suurin osa laskuista tulee näiltä toimittajilta, nyt on hyvä hetki aloittaa siirtyminen sähköisen laskutukseen.

Onko teillä portaali, josta toimittaja näkee laskun tilan?

Basware Networkin tärkein etu on toimittajaportaali, jossa toimittajat näkevät reaaliaikaisesti laskujen ja maksujen tilanteen ilman, että heidän tarvitsee vaivata reskontraosastoa. He voivat muodostaa ostotilauksista laskuja, ladata laskutietoja mallipohjien avulla tai jopa syöttää yksinkertaisten kertalaskujen tiedot käsin.

Entä jos suurin osa laskuista on PDF-muodossa?

Jos sähköpostisi on täynnä PDF-laskuja, jotka vaativat manuaalista käsittelyä, ratkaistaan ongelma SmartPDF:llä – PDF-laskujen automatisoidulla tiedonkeruupalvelulla. Palvelu muuttaa kaikki PDF-laskut automaattisesti sähköiseksi laskuksi. Jos käytössä on oma sähköpostilaatikko toimittajien laskuja varten, sähköpostiviestit tarvitsee vain ohjata edelleen.

Entä jos tavarantoimittajani käyttävät omaa verkkolaskutusverkkoa? Toimivatko verkot yhdessä?

Yhteentoimivuus tarkoittaa, että voit olla sähköisesti yhteydessä useimpiin toimittajiin. Verkon yhteentoimivuuden ansiosta tavarantoimittajat, jotka käyttävät eri verkkoa taloudellisten tietojen välittämiseen, voivat lähettää kyseisen verkon kautta laskuja ja tietoa myös sinulle. Jos toimittajien tiedoissa ei tapahdu muutoksia, toimittajien hallinnointi helpottuu.

Miten edistät toimittajien sähköiseen laskutukseen siirtymistä?

Basware Supplier Enablement -palvelu nopeuttaa ja yksinkertaistaa uusien toimittajien haltuunottoprosessia. Palveluiden avulla voit hallita tehokkaasti toimittajien perehdytyskampanjoita, varmistaa onnistuneen digimuutoksen ja parantaa toimittajasuhteita. Haltuunottoprosessia tuetaan nykyaikaisilla ja helppokäyttöisillä työkaluilla, joiden avulla alkuun pääseminen on helppoa.

Aiheeseen liittyvä tutkimus ja lähteet