Paranna kassavirtaa ja tulosta

Optimoi käyttöpääoma oikeanlaisella strategialla sopivilla työkaluilla

Ota yhteyttä

Paranna tasetta, säästä kustannuksissa ja optimoi rahavirta.

Jos yrityksesi on suuri, tiedät, ettei suuri käteiskassa ole aina hyväksi. Kun korot ovat matalampia kuin koskaan aiemmin, käteisvarat kannattaa saada pois taseesta ja muuttaa tuotoksi. Jos yrityksesi sen sijaan on pieni, tiedät, että käteisvaroja tarvitaan yrityksen kasvattamiseen ja investointeihin. Kun rahoitusta on saatavana, sitä voi ottaa vain rajoitetun määrän.

Sitoutunut käyttöpääoma

Liiketoiminnan tuottavuutta rajoittaa usein se, paljonko käteistä on sidottuna operatiivisiin kuluihin. Useimmissa yrityksissä käteistä on paljon kiinni liiketoimintaprosesseissa ja varastossa. Riittämättömät käteisvarat vaikuttavat negatiivisesti tulokseen, yrityksen suorituskykyyn ja tuleviin päätöksiin.

Ostoreskontraprosessia ei ole optimoitu

Vaikka käyttäisit laskuautomaatiota, maksamista ei ehkä ole hienosäädetty säästöjen maksimoimisen kannalta. Jos käytössä ei ole kunnon suunnitelmaa, jossa on otettu huomioon eri lasku- ja toimittajatyyppien toisistaan poikkeavat aikataulut ja maksutavat, et pääse hyötymään tarkoista rahavirtaennusteista, uusista tavoista lisätä tuottoa etkä toimittajia hyödyttävistä mahdollisuuksista.

Toimitusketjun riskit

Taloudellisesti epävarmat toimittajat ovat riski toimitusketjussa. Niillä voi olla vaikeuksia löytää kustannustehokkaita rahoitusvaihtoehtoja, mikä puolestaan voi lisätä niiden asiakkaiden riskiä. Mahdolliset sopimukset toimittajien kanssa ostovelkojen kiertoajan (DPO) pidentämisestä voivat heikentää toimittajien kassatilannetta. Tällöin pitäisi varmistaa, että toimittajat saavat maksut nopeasti (vaikka haluaisitkin pidentää omia maksuaikojasi, jotta yrityksesi pystyy pitämään käteisvaransa pidempään).

Vapauta käyttöpääomaa

Etsi sopivat rahoituspalvelut, joiden avulla voit hoitaa maksut entistä nopeammin ja helpommin sekä tehostaa niin toimittajien kuin ostajienkin rahavirtaa. Keskittymällä käyttöpääoman optimointiin ja käyttämällä uusia tekniikoita voit saada paremman tuoton ja vapauttaa käyttöpääomaa liiketoiminnan tarpeisiin.

Varaa esittely
Vapauta käyttöpääomaa

"Toimittajien ja asiakkaiden on aiempaa helpompi asioida kanssamme. Baswaren avulla pystyimme vapauttamaan kallisarvoista aikaa ja pääomaa takaisin järjestelmiimme. Näin rahoitusjohtajamme ovat saaneet lisää kilpailuetua."

Mike Tweedie, IT-päällikkö, TH Real Estate

Miten rahoituspalvelut tehostavat käyttöpääoman hallintaa

Kun näkyvyys maksuihin lisääntyy, niin toimittajat kuin ostajatkin pystyvät tehostamaan rahavirtaansa. Rahoituspalveluja hyödyntämällä voidaan luoda taloudellisesti kestävä tilanne, jossa sekä yrityksesi että sen toimittajat ovat voittajia.

Lisää säästöjä

Muunna ostoreskontra kustannuspaikasta tuottavaksi yksiköksi. Automaation lisääminen voi tuoda säästöjä, sillä sen ansiosta pystyt hyödyntämään varhaisen maksajan alennukset ja virtuaalikorttimaksuista saatavat hyvitykset sekä säästää käsittelykuluissa.

Entistä parempi rahavirran hallinta

Rahoituspalveluiden avulla voit hallita entistä paremmin rahan käyttöä organisaatiossasi. Suuret yritykset voivat tarjota toimittajilleen rahoituspalveluita, jotka tukevat toimittajien käteistarpeita ja yhtä lailla tehostavat niiden omaa kannattavuutta ja käyttöpääomaa. Pienet yritykset puolestaan saavat liiketoiminnan kehittämiseen tarvitsemaansa pääomaa. Näin kaikenkokoiset yritykset voivat pitää käytössään sopivasti käteisvaroja ja ennustaa tarkasti tulevia tarpeita.

Toimitusketjun kestävyys

Voit määrittää eri toimittajille varhaisen maksajan ohjelmia, joiden ehdot ja aikataulut sopivat sekä toimittajalle että yrityksellesi. Kutsu toimittajia maksuohjelmiin helposti verkossa, ja saat maksun ennen eräpäivää. Hyödyntämällä Baswaren toimittajien aktivointipalvelut voit tehosta toimittajien aktivointia ja nopeuttaa varojen kotiuttamista. Voit antaa toimittajien valita maksuaikataulun rahavirtaa koskevien tarpeidensa perusteella. Näin tuet toimittajien kasvua ja innovointihankkeita.

Rahoituspalveluiden tärkeimmät ominaisuudet

Dynaamiset alennukset

Dynaamisissa alennuksissa dynaamisuudella tarkoitetaan alennuksen määräytymistä päivittäin toimittajan kanssa tekemäsi sopimuksen perusteella. Näin saat suurimman alennuksen hyväksytyistä laskuista maksamalla ne mahdollisimman aikaisin ja kohtalaisen alennuksen laskuista, jotka maksetaan vähän myöhemmin. Eli mitä nopeammin maksaa, sitä suuremman alennuksen saa.

Tarvepohjaiset dynaamiset alennukset

Tarvepohjaiset dynaamiset alennukset ovat saatavana jatkuvasti ja toimittajat voivat hyödyntää niitä tarvittaessa. Näin toimittajat voivat valita yksilöllisesti laskut, joista ne haluavat saada maksun ennen eräpäivää. Jos toimittajat tarvitsevat käteisvaroja, ne hyväksyvät aikaistetun maksun ja ostaja puolestaan saa alennuksen. Jos maksulla ei ole kiire, toimittaja hyväksyy maksun myöhemmin ja ostajalle annettava alennus on pienempi. Tarvepohjaiset dynaamiset alennukset tarjoavat mukautettavia ja joustavia maksusuunnitelmia, jotka vastaavat toimittajien tarpeisiin, auttavat toimittajasuhteiden tiivistämisessä, tukevat toimittajien rahavirtatarpeita ja takaavat toimitusketjun kestävyyden.

Basware Payments

Maksuautomaatio- ja virtuaalikorttiratkaisujen avulla voit käsitellä maksut aiempaa joustavammin, nopeammin ja helpommin. Toimittajat voivat kotiuttaa saamiset nopeammin ja ostajat voivat pidentää maksuaikaa. Näin kumpikin osapuoli voi optimoida käyttöpääomansa. Ostajat puolestaan voivat saada virtuaalikorttimaksuistaan hyvityksiä, mikä lisää käyttöpääomaa.