Hankinnasta maksuun

Älä tyydy pelkästään vähentämään hankintoja – osta viisaammin​

Hankinta

Suunniteltu käyttäjän tarpeiden ja toimintatapojen ehdoilla.​​​​​​​

Smarter Solutions

Muuta ostamistottumukset

Rohkaise kaikkia ostamaan viisaammin vahvistamalla yhteistyön ilmapiiriä ja yhteisvastuullista hankintakulttuuria, jota me kutsumme WeProcurement™-lähestymistavaksi.

Kun henkilöstön käyttöön annetaan hankintaratkaisu, jota kaikki käyttävät mielellään, käyttöönottoon ei liity voimakasta muutosvastarintaa, taloudellinen päätöksenteko on paremmin perusteltua ja rahan käytön hallinta tehostuu.

Hankintaosaston ei tällöin tarvitse jatkuvasti valvoa henkilöstön tekemiä ostoja, joten heille jää enemmän aikaa keskittyä käyttöpääoman hallintaa ja liiketoiminnan kasvua tukeviin strategisiin hankkeisiin.

Lue lisää e-kirjasta:

Jaettuun vastuuseen perustuva hankinta
Lisää sopimuksenmukaista, hallittua ostamista

Lisää sopimuksenmukaista, hallittua ostamista

Ohjaa toivottuun ostokäyttäytymiseen varmistamalla, että oikeiden vaihtoehtojen valinta on helpointa ja luontevinta. Tähän auttavat älykkäät prosessit ja kuluttajaverkkokaupan kaltaisen ostokokemuksen tarjoava ratkaisu.
Tehosta rahan käytön hallintaa

Tehosta rahan käytön hallintaa

Hyödynnä läpinäkyvyyttä koko organisaation kuluihin ja varmista säästöt ja järkevä rahan käyttö strategisen lähestymistavan avulla.
Ole hyvä asiakas

Ole hyvä asiakas

Reaaliaikainen yhteistyö toimittajien kanssa tekee toimittajasuhteista tiiviimpiä ja avoimempia, pienentää toimitusketjuun liittyviä riskejä ja hankintakustannuksia sekä auttaa luomaan hedelmällistä strategista kumppanuutta.

Sähköinen hankinta: pikaopas

Varmista, että ostaminen on yhtä helppoa kuin verkkokaupassa.

  • Henkilöstö suoriutuu paremmin työtehtävistään, kun se pystyy hankkimaan tarvitsemansa nopeasti.
  • Saavuta läpinäkyvyys tilauksellisiin ja ei-tilauksellisiin ostoihin koko organisaation laajuisesti.
  • Hyödynnä toimittajakannan optimoinnin mahdollisuudet ja keskity edullisten sopimusten tekemiseen.
  • Ohjaa prosessitehokkuuteen ja sopimusten mukaiseen ostamiseen vahvistaaksesi strategista muutosta.
  • Tarjoa käyttäjille oikea-aikaisesti tiedot, joita he tarvitsevat parhaiden ostopäätösten tekemiseen.
  • Seuraa kuluja kustannus- ja takuutietoja käyttäen.
  • Kaikki varastosaldot ovat näkyvissä – samoin tieto siitä, missä, kuinka paljon ja mitä on käytetty.
  • Mahdollista ennakoiva budjetin hallinta yksikköjen johtajille.
  • Hyödynnä organisaatiolle tärkeät toimittajasuhteet, nosta hankinnan profiilia ja tue liiketoiminnan kasvua.
Lue lisää strategisesta kilpailutuksesta
Sähköinen hankinta

Hankinnasta maksuun -ratkaisun hyödyntäminen entistä monipuolisemmin

Hankinnasta maksuun -ratkaisun monipuolisempi käyttö on helppoa – ota meihin yhteyttä kuullaksesi lisää

Ota yhteyttä

Omaisuudenhoito

Seuraa rahan käyttöä hankinnasta maksuun -ratkaisun avulla. Kustannus- ja takuutiedot kootaan sähköiseen hankintajärjestelmään, mikä helpottaa elinkaariarvojen vertailua, takuun ja palvelusopimusten piirissä olevien tuotteiden seurantaa, käyttöomaisuuspoistojen asianmukaista tekemistä ja omaisuuden hyödyntämistä parhaalla mahdollisella tavalla.

Varastonhallinta

Kaikki varastosaldot ovat näkyvissä – samoin tieto siitä, missä, kuinka paljon ja mitä on käytetty.
Voit tunnistaa suurten erien tilausmahdollisuudet, välttää hankkimasta liikaa tuotteita varastoon sekä varmistaa, että tärkeitä tuotteita on jatkuvasti saatavilla.
Varaston arvon ja kuljetuskustannusten minimointi vapauttaa rahavirtaa.

Kuinka muutat organisaatiosi ostamistottumukset

Työntekijöiden ostotottumusten muutos tuottaa kustannussäästöjä, lisää sopimusten mukaisia hankintoja ja parantaa tiedon laatua.

Asiakastarinat: Sähköinen hankinta

Parempi näkyvyys talousprosesseihin tuo säästöjä viranomaisille

Tutustu Etelä-Australian hallinnon case-kuvaukseen

Tutustu case-kuvaukseen

Hankintaan liittyviä Baswaren ratkaisuja

Tapahtumat

Tutustu ratkaisuihimme tapahtumissa

Siirry tapahtumiin

Tehosta hankintakäytäntöjä


Keskustele asiantuntijoidemme kanssa

Recommended For You