Sitoutumisemme kestävään liiketoimintaan

Pyrimme edistämään ympäristötietoisuutta ja ympäristövastuuta niin työntekijöidemme, asiakkaidemme kuin toimittajiemme keskuudessa.

Basware on sitoutunut minimoimaan toimintansa ympäristövaikutukset maailmanlaajuisesti. Pyrimme edistämään ympäristötietoisuutta ja ympäristövastuuta niin työntekijöidemme, asiakkaidemme kuin toimittajiemme keskuudessa. Olemme laatineet yrityksellemme oman ympäristöpolitiikan, jossa kerromme, miten otamme liiketoiminnassamme huomioon ympäristöhaasteet.

KESTÄVYYTTÄ HELPOMMIN – TUOTEINNOVAATIOT

Innovoinnin kautta autamme yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään – tarjoamme erilaisia kestäviä ratkaisuja, kuten sähköistä laskutusta, hankinnasta maksuun (P2P) -automaatiota ja organisaation prosessien kokonaisvaltaista digitalisointia.

SUSTAINABILITY MADE SIMPLE

Pienennä hiilijalanjälkeäsi verkkolaskutuksen avulla

Laskutuksen ympäristövaikutukset jätetään usein huomiotta. Valitettava totuus on kuitenkin se, että elinkaarensa lopussa paperi päätyy joko kaatopaikalle tai polttouuniin, jolloin se tuottaa hajotessaan kasvihuonekaasuja, muun muassa hiilidioksidia (CO2). Yhteiskunnassamme paperia tuotetaan ja hävitetään nopealla tahdilla. Kun kasvit ja puut eivät pysty kuluttamaan kaikkea syntyvää hiilidioksidia, osa siitä jää maapallon ilmakehään.

Paperilaskujen tuottamiseen kuluu suhteettoman paljon energiaa – se vastaa 20 miljoonan kotitalouden vuosittaista energiankulutusta.

Basware carbonfootprint

Baswaren ratkaisu tähän ongelmaan on automaatio – sähköisten hankinnasta maksuun (P2P) -palveluiden kautta. Siirtymällä sähköiseen laskutukseen (e-laskut) voit paitsi vähentää käytettävän paperin määrää organisaatiossasi myös parantaa yrityksesi ekologisuutta ja hillitä hiilidioksidipäästöjä. Avullamme voit siis luopua paperista, automatisoida liiketoimintaprosessejasi sekä parantaa liiketoimintasi kestävyyttä.

Tee kestävyydestä helpompaa

Olemme myös sitoutuneet kehittämään jatkuvasti uusia tapoja auttaa asiakkaita omaksumaan kestävän kehityksen käytäntöjä. Vuonna 2020 lisäsimmekin analytiikkaratkaisuumme laskujen hiilijalanjälki-indeksin.

Hiilidioksidinäkymässä voit seurata yrityksesi kokonaispäästöjen kehitystä ajan mittaan sekä vertailla tulostasi muihin. Voit myös seurata hiilidioksidipäästöjen vähentymistä sitä mukaa, kun otat sähköisen laskutuksen käyttöön yhä useamman toimittajan osalta.

Kun ympäristövaikutukset esitetään tehokkuuden ja säästöjen rinnalla hankinta- ja talousprosesseja kehitettäessä, käyttäjät saavat jatkuvasti muistutuksen siitä, että pienetkin toimet voivat johtaa merkittäviin säästöihin.

Seuraa toimittajien kestävyyttä

Automaatio edistää myös Visible Commercea ja auttaa yritystäsi toimimaan ympäristön kannalta kestävämmin, sillä sen ansiosta talous- ja hankintatiimisi saavat läpinäkyvää tietoa päätöksenteon tueksi. Voit valikoida yhteistyö- ja liikekumppanisi näiden ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten perusteella sekä seurata toimittajiesi kasvihuonepäästöjä, konfliktimineraalien käyttöä, vedenkulutusta ja monia muita mittareita.

Ota askel oikeaan suuntaan

Lue, miten voit siirtyä lähettämään ja vastaanottamaan verkkolaskuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi:

“Ratkaisumme pienentävät yrityksen hiilijalanjälkeä jo itsessään, mutta se ei meille riitä. Olemme kehittäneet hiilijalanjälki-indeksin kaltaisia seurantatapoja, jotta asiakkaat voivat seurata ympäristövaikutuksiaan. Lisäksi tutkimme parhaillaan, miten voisimme lisätä kestävyyden läpinäkyvyyttä hankinnasta maksuun -prosessin koko arvoketjussa.”

Alwin Schauer, Chief Revenue Officer

LIIKETOIMINTAMME

LIIKETOIMINTAMME

Etsimme jatkuvasti uusia tapoja pienentää yrityksemme hiilijalanjälkeä esimerkiksi parantamalla toimistojemme energiatehokkuutta, vähentämällä työhön liittyvää matkustamista teknologian ja verkkokokousratkaisujen avulla sekä siirtymällä uusiutuviin energianlähteisiin mahdollisuuksien mukaan.

Tutustu yrityksemme ympäristöpolitiikkaan, jossa kerromme, miten otamme ympäristöhaasteet huomioon liiketoiminnassamme.

 

TUNNUSTUS KESTÄVYYDESTÄ

SDCE GREEN SUPPLY CHAIN -PALKINTO

SDCE GREEN SUPPLY CHAIN -PALKINTO

Supply & Demand Chain Executive -järjestö on myöntänyt Baswarelle palkinnon vihreistä toimitusketjuista kahtena vuonna perättäin. Palkinto on tunnustus toimitusketjuratkaisujen ja -palveluiden tarjoajille, jotka tukevat asiakkaitaan kestävyystavoitteiden saavuttamisessa.

Vuonna 2021 palkinnolla haluttiin muistaa erityisesti alan toimijoita, jotka eivät tyytyneet vain pitämään ympäristöhankkeita pinnalla koronapandemian ja sen aiheuttamien globaalien toimitusketjujen häiriöiden aikana, vaan nostivat ne etusijalle tärkeysjärjestyksessään.

LUE LISÄÄ

AVOIN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN RAPORTOINTI

Carbon Disclosure Project eli CDP kannustaa yrityksiä ja valtioita vähentämään kasvihuonepäästöjään sekä suojelemaan maapallon vesivaroja ja metsiä. Basware ilmoittaa hiilijalanjälkensä vuosittain käyttämällä CDP:n kansainvälistä, pörssiyhtiöille suunnattua ilmastonmuutoskyselylomaketta.

Vuonna 2021 Basware paransi edellisvuosien tuloksiaan ja sai arvosanaksi ”B”. Edistystä oli tapahtunut muun muassa päästövähennyshankkeissa, hallinnossa sekä riskien julkistamisessa.

Arvosana ”B” sijaitsee Management-tasolla, ylittää IT- ja ohjelmistokehitysalan keskimääräisen arvosanan ”C” ja vastaa Euroopan alueellista keskiarvoa.

LUE LISÄÄ
AVOIN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN RAPORTOINTI
MSCI ESG -LUOKITUKSET

MSCI ESG -LUOKITUKSET

Vuonna 2021 Basware sai MSCI ESG -luokituksessa arvosanaksi ”AA” (asteikolla AAA–CCC). Vain 25 prosenttia ohjelmisto- ja palvelusektorin yrityksistä sai arvosanakseen vähintään ”AA” vuonna 2021.

MSCI ESG Research tarjoaa maailmanlaajuisille pörssiyhtiöille ja muutamalle yksityiselle yritykselle MSCI ESG -luokituksia asteikolla AAA (paras) – CCC (heikoin) sen mukaan, miten ne ovat alttiita toimialakohtaisille ESG-riskeille ja miten hyvin ne pystyvät hallitsemaan näitä riskejä suhteessa muihin samankaltaisiin yrityksiin. Lue lisää MSCI ESG -luokituksista täältä.

LUE LISÄÄ

ss

HENKILÖSTÖN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMINEN

Erilaisten prosessien ja ohjelmien avulla pyrimme tukemaan ja kannustamaan työntekijöitämme auttamaan maapalloa ja pienentämään yrityksemme hiilijalanjälkeä.

TUEMME EARTH DAY NETWORKIN CANOPY PROJECT -HANKETTA

TUEMME EARTH DAY NETWORKIN CANOPY PROJECT -HANKETTA

Osana vuotuista työntekijätutkimustaan Basware on jo kuutena peräkkäisenä vuotena sponsoroinut Earth Day Networkin maailmanlaajuista metsänistutusohjelmaa, Canopy Project -hanketta.

Vuodesta 2016 lähtien olemme lahjoittaneet Ugandaan ja Intiaan yhteensä 11 974 puuta – yhden jokaista kyselyyn vastannutta Baswaren työntekijää kohden. Vuonna 2021 Baswaren lahjoitukset suunnattiin hedelmätarhaan Saklanan alueella Intiassa.