Apua muutosten toteuttamiseen

Datan täydellinen läpinäkyvyys ja tietoja toiminnan pohjaksi.

Varaa esittely

Kun päätösten pohjaksi on tarjolla tietoa ja kulutusdataa, yrityksen on helpompi toimia.

Taloustietojen analysointi auttaa strategisten päätösten teossa. Keräämällä ja analysoimalla koko P2P-prosessin taloustiedot yritys saa kokonaisvaltaisen kuvan prosesseistaan ja pystyy muuttamaan toimintatapojaan sen pohjalta.

Manuaalinen raportointi

Jos käytössä olevassa ratkaisussa ei ole raportointitoimintoa, työntekijöiltä tuhlaantuu aikaa raporttien laatimiseen itse. Manuaalinen raportointi aiheuttaa turhaa vaivaa, jos

 • tiedot ovat jakautuneet useisiin järjestelmiin

 • työntekijöiden aikaa kuluu kuukausittain raportteihin tarvittavien tietojen keräämiseen

 • tiedoissa on aukkoja ja niihin liittyviin kysymyksiin on vaikea saada vastauksia.

Puutteelliset ja epätarkat kulutustiedot

Jos yrityksen kulutustiedot ovat vajavaiset, asioista on mahdotonta saada täydellistä kuvaa. Puutteellisia ja epätarkkoja tietoja ei voida käyttää yrityksen strategisten päätösten pohjana, joten ne ovat hyödyttömiä. Tietojen vajavaisuuden syitä ja merkkejä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • yritys käyttää avointen sitoumusten tarkasteluun useita alustoja

 • toteutuneista ja tulevista menoista on vaikea pysyä ajan tasalla

 • asioita ei voi ennakoida ja suunnitella luottavaisin mielin

 • ohjien pitäminen käsissä on hankalaa ja kulujen kasvamista on vaikea hillitä.

Kun päätösten tueksi ei ole tietoa

Yksi digitaalisen aikakauden etuja on se, että yritykset voivat tehdä päätöksiä faktojen pohjalta. Helppoa se ei välttämättä kuitenkaan ole. Ongelmia voi ilmetä, jos

 • dataa on paljon ja sen pohjalta on vaikea tehdä päätelmiä

 • työntekijät joutuvat keräämään ja yhdistelemään tietoja vastausten hankkimiseksi

 • dataa ei visualisoida, jotta numeroiden, taulukoiden ja esitysten tulkitseminen olisi helpompaa.

Lue miten Basware Analytics edistää tuottavuutta.

Haluatko hyödyntää liiketoimintatietoja tehokkuuden parantamisessa, toimitusketjujen optimoinnissa ja hankintapäätösten tekemisessä? 

Basware Analytics on datan visualisointityökalu, joka antaa täydellisen kuvan yrityksen taloustiedoista. Se auttaa prosessien parantamisessa, säästöjen toteuttamisessa ja liiketoiminnan kasvattamisessa. Tämä analytiikan tehopakkaus sisältää lukuisia näkymiä, kuvaavia ja ennakoivia analytiikkatyökaluja ja edistyksellisiä raportointityökaluja, ja se on täysin integroitavissa Baswaren laskuautomaation ja sähköisen hankinnan ratkaisuihin.

Varaa esittely
Lue miten Basware Analytics edistää tuottavuutta.

"Käytettävissämme on enemmän tietoa kuin osasimme kuvitellakaan. Talousjohtajamme tarkastelee raportteja päivittäin. Tietojen avulla olemme pystyneet määrittämään osa-alueita, joilla voimme säästää ja tehostaa toimintaa."

Terveydenhuolto-organisaation ostopäällikkö

Basware Analyticsin hyödyt

Tehokkuutta parantavia tietoja

Baswaren näkymät antavat organisaatiolle kattavan kuvan P2P-prosessista. Niistä saa niin toimittajia, menoja kuin maksujakin koskevia tietoja. Kun tiedot ovat saatavilla välittömästi, tulevaisuuden suunnitteleminenkin onnistuu nopeammalla aikataululla.

Yritys pystyy analysoimaan:

 • toimittajien suoriutumista sekä tilausten käsittely- ja toimitusaikoja

 • taloushallinnon poikkeuksia ja laskujen käsittelyaikoja

 • tavoitteiden toteutumista ja yrityksen suoriutumista verrattuna muihin Basware Network -verkoston yrityksiin.

Arvokkaita tietoja menoista

Kun yrityksen menot ovat täysin läpinäkyvät ja niiden analysointiin on käytettävissä edistyksellisiä työkaluja, säästömahdollisuuksien löytäminenkin on helpompaa.

Hyödyt:

 • kattavat tiedot toteutuneista ja varmistuneista kuluista yhdessä paikassa (koskee sekä suoria että epäsuoria menoja)

 • koko organisaation kulut sekä kunkin kategorian, toimittajan, kustannuspaikan ja pääkirjatilin kulut erikseen

 • hallittujen ja hallitsemattomien kulujen trendit

Tarkat rahavirtaennusteet

Kulutustottumusten, laskujen käsittelyaikojen ja odotettavien maksujen analysointi antaa yritykselle paremmat valmiudet tulevien ja lähtevien maksujen ennakointiin. Koska Basware Analytics integroidaan yrityksen taloushallinnon ja sähköisen hankinnan ratkaisuihin, käytettävissä on aina ajan tasalla olevaa tietoa.

Basware Analyticsin keskeiset ominaisuudet

Ostoreskontran analytiikka

Ostoreskontralle suunnitellut näkymät parantavat organisaation tehoa helpottamalla laskujen käsittelyaikojen seurantaa. Kun prosessin pullonkaulat saadaan korjattua ennen ongelmien ilmenemistä, yritys voi lisäksi hyödyntää varhaisen maksajan alennuksia.

Ostoreskontran näkymien tietoja ja toimintoja:

 • laskujen kokonaiskäsittelyajat

 • poikkeukset toimittajan, organisaation, laskun alkuperän, täsmäytystyypin tms. mukaan

 • ennakoivat analysointityökalut, jotka merkitsevät todennäköisesti myöhässä maksettavat laskut

 • maksusuunnitelmien seuranta

Hankinnan analytiikka

Hankintaan keskittyvien näkymien avulla yritykset pystyvät seuraamaan kaikkia sopimuspohjaisia ja poikkeavia kulujaan. Menoja voi tarkastella ja analysoida kategorian, toimittajan, maantieteellisen alueen tai liiketoimintayksikön mukaan. Tietojen pohjalta voidaan löytää mahdollisuuksia hyväksyntäaikojen lyhentämiseen, kulujenhallinnan tehostamiseen ja toimittajien suoriutumisen seurantaan.

Analyysitietoja johtoportaalle

P2P-prosessista kerätyn datan pohjalta saadaan arvokasta tietoa organisaation kaikilla tasoilla. Mobiilitoimintojen ansiosta tietoja voidaan tarkastella missä ja milloin vain.

Basware Analyticsin johtajille suunnattuja ominaisuuksia:

 • tilastoja verkkolaskujen määristä, hallituista kustannuksista, automaattisesta täsmäytyksestä, eräpäivään mennessä maksetuista laskuista ym.

 • työkaluja vertailuihin ja realististen KPI-mittareiden määrittämiseen

 • työkaluja yrityksen menojen ja toiminnan tehon analysointiin

 • työkaluja toimitusketjun optimointiin

Basware Analytics for Purchase to Pay