Hankinnasta maksuun

Lisää organisaation suorituskykyä tietoa jakamalla

Analytiikka

Muunna hankinnasta maksuun -prosessin data reaaliaikaiseksi tiedoksi.

​​​​​​​

Smarter Solutions

Muunna hankinnasta maksuun -prosessin data reaaliaikaiseksi tiedoksi.

Baswaren integroidut analytiikkaratkaisut tarjoavat hyödyllistä reaaliaikaista taloustietoa liiketoiminnan ketteryyden parantamiseen. Voit tarkastella tietoja joko karkealla tasolla raporttikoosteesta tai yksityiskohtaisemmin tapahtumatasolla. Tapahtumatason tiedot auttavat ymmärtämään koko osto- ja laskutusprosessia, puuttumaan ongelmiin ja ennustamaan tulevaa taloudellista suorituskykyä.

Analytiikka tarjoaa keinon tunnistaa prosessien pullonkaulat, parantaa tehokkuutta, hallita rahan käyttöä ja havaita petokset. Saat käyttöösi työkalut, jotka auttavat ennustamaan rahavirran entistä tarkemmin, optimoimaan käyttöpääoman, minimoimaan riskejä ja kartoittamaan sitä, mihin suuntaan yritystä kannattaa seuraavaksi johtaa.

Hyödyllinen reaaliaikainen liiketoimintatieto
Välineet perusteltuihin päätöksiin

Välineet perusteltuihin päätöksiin

Perusta päätökset lukuihin ja hyödynnä reaaliaikaisia liiketoimintatietoja tehokkuuden seurannassa. Voit myös laatia tarkkoja ennusteita rahavirrasta ja suunnitella niiden perusteella tulevaa.
Välitön hyöty

Välitön hyöty

Aloita heti hyödyntämällä valmiita raporttikoosteita, joista näet hankinnasta maksuun -prosessin avainluvut sekä tietoja toimittajista, rahan käytöstä ja maksuista.
Havainnolliset tulevaisuuden ennusteet

Havainnolliset tulevaisuuden ennusteet

Hyödynnä toiminnan ohjauksessa erilaisia ennakkolaskelmia, joista selviää, miten mahdolliset päätökset voisivat vaikuttaa organisaatioosi sekä sen rahavirtaan.
Ostoreskontran analytiikka

Ostoreskontran analytiikka

 • Paranna tehokkuutta valvomalla laskujen käsittelyaikoja.
 • Tunnista mahdollisuudet vähentää virheitä ja poikkeuksia.
 • Hyödynnä käteisalennukset poistamalla prosessien pullonkauloja.
 • Tunnista laskut, joiden maksu viivästyy muita todennäköisemmin.
 • Minimoi riskit ja petokset.
Hankinnan analytiikka

Hankinnan analytiikka

 • Seuraa budjettiperusteista, sopimusperusteista ja villiä ostamista koko organisaatiossa.
 • Poraudu tietoihin kategorioittain, toimittajittain, maantieteelliseen sijaintiin perustuen tai liiketoimintayksiköittäin.
 • Tunnista mahdollisuudet nopeuttaa hyväksymisprosessia ja hankintojen toteuttamista.
 • Hallitse toimittajien laatua.
 • Optimoi toimittajakannan koko.
 • Tue strategista kilpailutusta analytiikkatietojen avulla.
Ylimmän johdon analytiikka

Ylimmän johdon analytiikka

 • Ratkaisumme tarjoaa kattavasti liiketoimintatietoja kaikilta organisaatiotasoilta. Mobiiliratkaisun avulla yrityksen hallinta onnistuu nyt myös liikkeellä ollessa.
 • Älykkäät ennusteet auttavat optimoimaan liiketoimintaa ja saavuttamaan kustannussäästöjä.
 • Vertaile yrityksiä, maita ja liiketoimintayksiköitä muodostaaksesi kattavan kokonaiskuvan.
 • Tutustu eri roolien mukaisiin raporttikoosteisiin ja poraudu juurisyihin.
 • Hyödynnä tarvittaessa helppoa ad hoc -raportointia.
 • Helpota strategista suunnittelua jakamalla tietoja kaikille tarvitseville.

Voimme nyt vihdoin tarkastella koko maan tasolla, mitä toimittajia käytämme ja kuinka paljon kultakin ostamme.

 

Näistä tiedoista on meille hyötyä sekä neuvotellessamme nykyisten sopimustoimittajiemme kanssa että solmiessamme sopimuksia toimittajien kanssa alueilla, joita sopimuksemme eivät ole aiemmin kattaneet.

Suuren kiinteistönhallintayhtiön kehitysjohtaja
Katso lisää asiakastarinoita

Recommended For You

Tehosta reaaliaikaista analytiikkaa


Keskustele asiantuntijoidemme kanssa

Tapahtumat

Tutustu ratkaisuihimme tapahtumissa

Siirry tapahtumiin