Tuotekuvaston hallinta

Miltä "kaikkien aikojen helpoin ostokokemus" kuulostaisi? Basware Marketplacen avulla kaikki tapahtuu pelkällä hiiren napautuksella.

Ota yhteyttä

Haluatko varmistaa tietyiltä toimittajilta ostamisen, vähentää ohiostamista ja lisätä kulujen hallintaa?

Baswaren sähköinen tuotekatalogien hallintaratkaisu yritysten väliseen kaupankäyntiin mahdollistaa yhteydenpidon toimittajiesi kanssa tuotekatalogien ja ulkoisten webbikauppojen kautta. Edistämme toimittajien mukaan saamista tekemällä loppukäyttäjien käyttökokemuksesta miellyttävän.

Miten Baswaren sähköinen tuotekatalogien hallintaratkaisu voi auttaa

Baswaren sähköinen tuotekatalogien hallintaratkaisu helpottaa ostajien yhteydenpitoa, yhteistyötä ja liiketoimintaa toimittajien kanssa. Ohjatun ostamisen ja ajantasalla olevien tuotekatalogien avulla Basware Marketplace varmistaa, että työntekijät tekevät hankintansa pääosin sopimustoimittajilta neuvotelluin hinnoin.

Edut ostajalle

 • Voit helposti ohjata ostoja valittuihin tuotteisiin, toimittajiin ja kanaviin.

 • Edistä hankintajärjestelmän käytön jalkautusta ja parantaa reaaliaikaista analytiikkaa.

 • Maksimoi kulujen hallinta ja kotrolli sekä kotiuta sovittujen hintojen mukaiset säästöt.

 • Sopimusten mukaisten hankintojen ja hintojen varmistaminen.

 • Poistaa eri muodossa olevien tuotekatalogien hallintaan liittyvät ongelmat.

 • Uusien ja päivitettyjen tuotekatalogien tarkistaminen ennen hyväksyntää ja julkaisua.

 • Toimittajayhteistyötä parantavat työkalut.

Edut toimittajalle

 • Basware Network -verkostoon liittyminen ilman rekisteröintimaksua.

 • Kätevä sähköisen tuotekatalogien luominen taustajärjestelmistä tai tiedostoista.

 • Itsepalvelutyökalut sähköisten tuotekatalogien hallintaan ja jakeluun yhdelle tai usealle ostajalle.

 • Tuotekatalogien helppo mukautus tärkeimmille asiakkaille.

 • Tuote- ja hintatiedot nopeasti tarkistettavissa ja muutettavissa ennen tuotekatalogin lähettämistä.

 • Helppo yhdistettävyys ostajan prosesseihin vuorovaikutteisten sähköisten tilausten ja verkkolaskupalvelujen ansiosta.

 • Tuote- ja hintatiedot uudelleen käytettävissä useille ostajille, jolloin tuotekatalogeja ei tarvitse luoda uudelleen.

Marketplacen kyvykkyydet

Toimittajien ylläpitämät tuotekatalogit

Basware Marketplacessa olevien työkalujen avulla tuotekatalogien hallinta on toimittajille helppoa. Toimittajat voivat luoda tuotekatalogeja ja mukauttaa ne tärkeimmille asiakkaille sopiviksi. Tuotekatalogeja voidaan käyttää myös uudelleen useille asiakkaille. Vaihtoehtoisesti toimittajat voivat hyödyntää ulkoisia webbikauppoja, jos he haluavat hallinnoida tuotekatalogeja omassa järjestelmässään. Tämä lisää toimittajien mukaan saamista ja varmistaa, että käyttäjillä on ajantasalla olevat tuote- ja hintatiedot Marketplacessa.

Ostajien ylläpitämä sisältö

Tarvittavien tuotteiden ja palveluiden saatavuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä hankintajärjestelmän käytön jalkautukseen. Basware Marketplacen avulla yritysten on helppo tarjota näitä saataville antamalla ostajan hankinta-ammattilaisten tai pääkäyttäjien hallita ostettavaa sisältöä toimittajien puolesta.

Automaattiset tuotekatalogien päivitykset

Sähköiset varastojärjestelmien integraatiot sekä toimittajan järjestelmään että sisäiseen inventaarioratkaisuun antavat näkyvyyden varastotasoille ja näin vältetään tarpeettomat tarkastus- ja hyväksyntäprosessit tuotteille joita ei ole saatavilla.

Kun toimittajat ovat toimittaneet sisällön Marketplacen tuotekatalogeihin, varastotietojen päivityksiin ei tarvita lisätoimia.

Integraatio automaattisen tiedoston siirron avulla mahdollistaa tiheät päivitykset ilman ihmisen toimia.

Toimittajayhteistyö

Baswaren ratkaisu tukee ostajien ja toimittajien välistä yhteistyötä ja viestintää erityisesti, kun on kyse tuotekatalogien sisältöihin tehdyistä muutoksista.

Ratkaisu mahdollistaa ostajien päättää menevätkö tuotekatalogien muutokset hyväksyntä-työnkulun kautta vai hyväksytäänkö ne automaattisesti. Esimerkiksi pienet päivitykset, kuten tuotekuvien vaihto, voidaan tehdä ilman hyväksyntää, kun taas hintamuutokset tarvitsevat hyväksynnän ostajalta.

S2P-ekosysteemi

Baswaren ratkaisut on kehitetty yhteensopiviksi kilpailutuksesta maksuun -ekosysteemiin, jossa järjestelmien välinen integraatio on avainasia. Baswaren ekosysteeminäkemys kilpailutuksesta maksuun -prosessissa nojaa applikaatioiden verkostoon, jossa liiketoimintajärjestelmiä ohjataan keskitetyn hubin kautta, useiden teknologiatoimittajien kanssa. Ekosysteemi mahdollistaa yritykselle verkottuneen sekä integroidun maksujen, dynaamisten alennusten ja analytiikka-tarpeiden ym. hyödyntämisen, käyttämällä toimittajia, joiden tuotteet parhaiten vastaavat yrityksen tarpeita.