TOIMIVIA TAPOJA PARANTAA OSTORESKONTRAN PROSESSEJA

Nykyisessä kilpailutilanteessa kaikki talousjohtajat haluavat tehostaa back office-toimintoja taloudellisista syistä. Heillä on paineita keskittää resursseja liiketoiminnan kehittämiseen ja ostoreskontran prosessien parantamiseen. Tämän osa-alueen parantaminen voi tuottaa tulosta välittömästi, kun se vain toteutetaan oikein. Olitpa jo pidemmällä tai vasta aloittamassa suunnittelua, tutustu viiteen toimivaan tapaan, joilla voit parantaa ostoreskontran prosesseja.

Ostolaskuprosessin Vaiheet

MITÄ VAIHEITA OSTOLASKUPROSESSISSA ON?

Ostovelat sisältävät yritykselle ostetuista tavaroista ja palveluista kertyneet velat tavarantoimittajille ja palveluntuottajille. Tavoitteena on tarkastella prosessia, jossa yrityksen laskut vastaanotetaan, tarkastetaan ja maksetaan. Tässä prosessissa on yleensä viisi vaihetta:

  1. Luodaan ja käsitellään ostotilaus
  2. Vastaanotetaan tavarat toimittajalta (tavaran vastaanottoilmoitus)
  3. Vastaanotetaan lasku toimittajalta
  4. Verrataan tilauksen, vastaanottoilmoituksen ja toimittajan laskun tietoja
  5. Hyväksytään lasku maksettavaksi

Näihin viiteen vaiheeseen sisältyy monia manuaalisia tehtäviä, jotka altistavat virheille ja huijauksille. Olemme koonneet luettelon keinoista, joilla voit virtaviivaistaa ostoreskontran prosesseja ja minimoida riskit.

Näin Virtaviivaistat Ostoreskontran Prosesseja

Ostoreskontran prosessien virtaviivaistamisen tavoite on seurata velkoja ja toimittajia yksinkertaisella ja selkeällä tavalla. Viiden toimivan vinkkimme avulla selvität, miten saat parannettua ostoreskontraprosessia merkittävästi.

1. Yksinkertaista monimutkaisia työnkulkuja

Kun organisaatio kasvaa, sen prosessien on kasvettava mukana. Monilla toimialoilla on tavallista, että yritykset joutuvat tasapainoilemaan eri järjestelmien tuottamien erilaisten tietokokonaisuuksien kanssa, mikä aiheuttaa ajan ja resurssien hukkaa. Asia on korjattava, jos haluat sujuvoittaa ostolaskuprosessia.

Aloita tarkastelemalla prosessin tarpeettomia vaiheita, pullonkauloja ja tehottomia kohtia. Helpoiten teet sen kartoittamalla työnkulut visuaalisesti tiimisi kanssa ja tunnistamalla umpikujat tai alueet, joissa vastuut eivät ole selkeät. Kysy itseltäsi, miltä virtaviivaisempi järjestelmä näyttäisi? Näyttääkö prosessisi tehtaan liukuhihnalta vai suurkaupungin metrokartalta? Tavoitteena on tunnistaa tarpeettoman monimutkaiset vaiheet ja aloittaa työnkulkujen yksinkertaistaminen.

2. Vähennä manuaalista tietojen tallennusta

Virheet tietojen tallennuksessa voivat tuhota toiveet ostolaskuprosessin sujuvuudesta. Yksi yleisimmistä syistä virheellisten tietojen tallennukselle on manuaalinen syöttövirhe, jonka tarkastelu ja korjaaminen maksaa yritykselle aikaa ja rahaa. Mitä enemmän prosessissa on manuaalisia vaiheita, sitä suurempi on virheiden riski - puhumattakaan tunneista, jotka voisi kohdentaa lisäarvoa tuottaviin tehtäviin.

3. Paperilaskujen välttäminen

Paperilaskutuksen vaikutus on iso ja kauaskantoinen, joten sen huomioiminen osana prosessia on ratkaisevan tärkeää. Fyysiset paperilaskut aiheuttavat huomattavia viiveitä laskujen vastaanottamisessa, käsittelyssä ja hyväksymisessä, ja altistavat prosessin virheille, poikkeuksille ja suuremmille riskeille. Asiakirjojen vastaanottaminen sähköisessä muodossa, kuten sähköpostina, PDF-tiedostona tai verkon välityksellä, on yksinkertainen tapa luopua paperista, pitää dokumentit järjestyksessä ja turvassa sekä saada ne käyttöön helposti.

Jos lähetät tai vastaanotat PDF-laskuja sähköpostitse, vähennät kyllä paperin kulutusta, mutta laskutuksesi ei ole sähköistä. Jos käytät skannausta, käsittelet edelleen turhaan papereita. PDF-laskut, jotka on skannattava ja tallennettava OCR (Optical Character Recognition) -tekniikalla, vastaavat periaatteessa paperilaskuja. Vaikka sähköpostiin liitetty PDF-tiedosto on parempi kuin paperinen dokumentti, se ei silti anna kaikkia sähköisen laskutuksen etuja.

4. Vältä tuplamaksuja ja maksujen myöhästymisiä

Tämä saattaa tuntua itsestään selvältä, mutta kuten edellä mainittiin, prosessin monimutkaisuus, epäselvät vastuut, manuaalinen tietojen syöttö ja paperin käyttö aiheuttavat suuren riskin tuplamaksuihin ja maksujen myöhästymisiin. Ostotilauksen ja laskun kohdistaminen voi olla yksi suurimmista maksujen hitauteen ja tärkeiden tietojen puuttumiseen johtavista tekijöistä, sillä se on yksi ostolaskuprosessin tärkeimmistä vaiheista. Prosessin tämän osan automatisoiminen niin, että ostotilaukset, vastaanottotositteet ja muut tarvittavat täsmäytysvaiheet hoituvat automaattisesti, varmistaa oikea-aikaiset maksut(ENG) ja mahdollistaa käteisalennusten käytön.

5. Läpinäkyvyyden lisääminen

Manuaaliset prosessit ja paperipinot johtavat tietosiiloihin, jotka väistämättä heikentävät yrityksen läpinäkyvyyttä ja vaikeuttavat yrityksen kustannusten analysointia. Organisaatiot, joissa maksuliiketoimintoja on hajautettu, talousjärjestelmät ovat keskenään vertailukelvottomia ja prosessit manuaalisia, kokevat usein, että taloustietojen saatavuus on huono. Jos tietoja on saatavilla, ne ovat usein puutteellisia tai virheellisiä. Ilman selkeää näkymää ostoprosessista yritys altistuu riskeille ja tehottomuudelle, ja tapahtumien, toimittajien ja kustannusten näkyvyys on käytännössä olematon.

AP-automaatioprosessin hakkerit

Millaisilla keinoilla laskuautomaatioprosessia voi parantaa?

Talouden muutoksia on vaikea ennustaa, mutta jos luotat edelleen paperilaskuihin ja manuaalisiin prosesseihin, kohtaat todennäköisesti monia haasteita kuten esimerkiksi korkeat laskujen käsittelykustannukset, pitkät maksuajat, tarpeettomat virheet ja poikkeukset, kyselyt toimittajilta maksujen tilanteesta ja maksujen viivästykset. Nämä kaikki vaikuttavat merkittävästi yrityksen tulokseen.

Automaatio varmistaa, että kaikki prosessit ja kustannukset ovat nähtävillä keskitetysti yhdestä paikasta. Automaatioratkaisujen analytiikkaominaisuuksien avulla voit tarkastella tapahtumia yksityiskohtaisemmin, tunnistaa ja ratkaista pullonkauloja ja saada hyödyllistä tietoa. Kun käytössäsi on automatisoitu SaaS-järjestelmä (Software-as-a-Service), voit poistaa manuaaliset vaiheet ja inhimilliset virheet. Kootun tiedon avulla saat täydellisen näkyvyyden kustannuksiin, mikä helpottaa tulevaisuuden ennakointia ja mahdollistaa strategisempien ja tietoon perustuvien päätösten tekemisen.

Parhaat käytännöt

Parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen ostoreskontran automatisoinnissa

Kuten blogissamme Kahdeksan syytä siihen, miksi maksut pitäisi automatisoida(ENG) kerrotaan, maksujen automatisoinnin hyödyt eivät ole enää vain kiva lisä, vaan ne ovat välttämättömiä maksuprosessien sujuvoittamisessa.

Ardent Partnersin(ENG) mukaan "Ostoreskontra on nykyään ihanteellisessa asemassa ottamaan ohjat käteisvarojen hallinnassa. Tarvitsee vain toteuttaa perusstrategioita, joilla voidaan täydentää kassanhallintaosaston prosesseja, ja muuttua strategiseksi kumppaniksi yrityksen likviditeetin hallinnassa." Talousjohtajien tulisi siis miettiä, miten ostoreskontraosastot voidaan muuttaa taloustietojen ja kassanhallinnan keskuksiksi ja samalla varustaa tiimit taidoilla, joiden avulla ne voivat tukea liiketoimintaa.

Pikavinkit

NOPEITA VINKKEJÄ ostoreskontraPROSESSIEN PARANTAMISEEN

Riskit ovat yksinkertaisesti liian suuret, jotta ne voisi jättää huomiotta. Haavoittuva maksuprosessi voi paitsi vahingoittaa suhteita tavarantoimittajiin myös altistaa huijauksille. Jos haluat yrityksellesi mahdollisimman tehokkaan ostoreskontratiimin, pohdi seuraavia hyväksi havaittuja vinkkejä ja sitä, miten voit parantaa yrityksesi järjestelmiä.
 

  1. Yksinkertaista monimutkaisia työnkulkuja
  2. Vähennä manuaalista tietojen tallentamista
  3. Lopeta paperilaskujen vastaanottaminen
  4. Vältä tuplamaksuja ja maksujen myöhästymisiä
  5. Lisää läpinäkyvyyttä

Yhteenveto

Tutustu laskuautomaatio-oppaisiimme

Lue lisää Baswaren laskuautomaatioratkaisusta ja siitä, miten voimme tukea automaatiotarpeitasi tänään, huomenna ja tulevaisuudessa. Voit myös tutustua laskuautomaatio-oppaisiimme:

Why AP Automation?

Laskuautomaation
hyödyt

Lue lisää

AP Automation Adoption and Implementation

Laskuautomaation
käyttöönotto

Lue lisää

AP Automation Challenges

Laskuautomaation
haasteet

Lue lisää