Tuottavuuden kasvua hallitulla muutoksella

Suunnittelun ja asiantuntijatyön ytimessä on aina asiakaskohtainen ymmärrys tavoitteisiin ja haasteisiin.

Ota yhteyttä

Baswaren kehitys- ja konsultointipalvelut

Alan asiantuntijamme auttavat sinua pilvialustaa hyödyntävän ekosysteemisi rakentamisessa. Toimimme yrityksesi kumppanina, perehdymme sen liiketoimintaan ja tarjoamme osaamisemme käyttöösi, jotta yrityksesi saavuttaisi strategiset tavoitteensa.

Tutustu hankinnasta maksuun -prosessin muutoksenhallintaan tarkemmin.

KUMPPANINA ASIANTUNTIJOITA

LEADERSHIP

KUMPPANINA ASIANTUNTIJOITA

Baswaren liiketoimintakonsultit neuvovat sinua kilpailutuksesta maksuun -strategian laatimisessa ja liiketoimintaa edistävien prosessien kehittämisessä. Käytettävissäsi on niin kansainvälisen kuin paikallisenkin tason asiantuntemus ja syvällinen hankinnasta maksuun -osaaminen. Konsulttimme tekevät läheistä yhteistyötä kanssasi, ja yhdessä parannatte liiketoiminnan strategisuutta ja kannattavuutta.

NÄIN VOIMME AUTTAA

NÄIN VOIMME AUTTAA

Kumppaneita alusta alkaen

Yrityksellesi nimitetty Basware-tiimi varmistaa hankkeen alusta lähtien, että sijoituksestasi on sinulle mahdollisimman paljon hyötyä. Liiketoimintakonsultti perehtyy liiketoimintasi tavoitteisiin kanssasi. Hän esittää neuvoja ja suosittelee liiketoimintaprosesseja, muutoksenhallintakäytäntöjä ja muita hyviä käytäntöjä, jotka helpottavat niin lyhyen kuin pitkänkin aikavälin tavoitteiden saavuttamista.

Ongelmakohtien löytäminen

Tarkastelette yrityksesi nykyisiä työtapoja yhdessä liiketoimintakonsultin kanssa parannuskohteiden löytämiseksi. Näin saat kokonaiskuvan yrityksestäsi sellaisen asiantuntijan silmin, jonka ainoa tavoite on yrityksesi menestys.

Jatkuvia parannuksia

Kun ensimmäiset tavoitteet on saavutettu, pohdimme, miten voit tehostaa kilpailutuksesta maksuun -toimintoja entisestään Baswaren avulla. Näin autamme yritystäsi maksimoimaan saamansa hyödyn. Jotta uusia parannuksia tapahtuisi jatkuvasti ja prosessista tulisi mahdollisimman toimiva, toiminnan tehoa ja strategista kehitystä arvioidaan säännöllisesti.

"Basware Business Consulting auttoi meitä kehittämään toimivan lähestymistavan, jolla saimme asiakkaamme sekä KPN:n asiakaspalvelun ja myyntiedustajat käyttämään verkkolaskuja. Hyvän strategian luominen vie aikaa, mutta se johtaa lopulta parempiin tuloksiin."

Hans Hodes, Business Consultant, KPN Shared Service Center Billing

BASWAREN KEHITYS- JA KONSULTOINTIPALVELUT

Käyttöönottopalvelut

Liiketoimintakonsultoinnista voi olla huomattavaa hyötyä uusien kilpailutuksesta maksuun -prosessien ja -ratkaisujen käyttöönotossa. Autamme yritystäsi optimoimaan käyttöönottovaiheen.

 1. Muutosarviot 
  Baswarella on yli 30 vuoden kokemus alalta. Osaamme siis kertoa, millaiset muutokset ovat tarpeen, jotta yritys saavuttaisi tavoitteensa. Liiketoimintakonsulttimme auttavat sinua liiketoiminnan arvioinnissa ja laativat menestykseen tähtäävän toimintasuunnitelman.
 2. Muutoksenhallinnan suunnittelu ja tuki
  Suunnittelu- ja tukipalvelumme auttavat sinua ymmärtämään, mihin ja keihin uudet ratkaisut vaikuttavat. Niiden avulla Baswaren ratkaisut saadaan käyttöön taatusti menestyksekkäästi. Lisäksi autamme yritystäsi viestimään muutoksista työntekijöille.
 3. Kansainvälisen käyttöönoton tuki
  • Standardisointi: Määritämme lähtökohdat ja muodostamme selkeän kokonaiskuvan tärkeimpien toiminta-alueiden, markkinoiden ja/tai liiketoimintayksiköiden hankinnasta maksuun -toiminnoista.
  • Käyttöönottostrategia: Laadimme vaiheittaisen suunnitelman eri alueille, liiketoimintayksiköille ja ratkaisuille. Huomioon otetaan niin muutosten toteuttaminen, ristiriitaiset tärkeysjärjestykset kuin toiminnan monimutkaisuuskin. Näin varmistetaan, että käyttöönotto tapahtuu sujuvasti koko kansainvälisessä organisaatiossa.
  • Käyttöönottoa edeltävä ja sen jälkeinen hallinta: Ennen ratkaisun käyttöönottoa selvitämme eri alueiden ja liiketoimintayksiköiden valmiuden ja laadimme valmiusarvion. Kun ratkaisu on otettu käyttöön, selvitämme yhdessä, millä muilla alueilla prosesseja, ratkaisuja tai integraatioita täytyy ehkä päivittää.
 4. Käyttöönoton jälkeinen toiminnan tarkastelu: 
  Kun liiketoiminnan ensimmäiset tavoitteet on saavutettu, mietimme yhdessä, miten saisit yrityksesi käytössä olevista Basware-ratkaisuista lisää hyötyä. Tarkastelemme ratkaisusta saatuja tietoja ja niiden pohjalta tehtyjä analyysejä, keskustelemme kanssasi parannusmahdollisuuksista ja ehdotamme tapoja tehostaa liiketoimintaa.

Kehityspalvelut

Baswaren liiketoimintakonsultointiin kuuluu myös erilaisia kehityspalveluita. Näiden palveluiden ja arvioiden tarkoitus on auttaa yritystä tehostamaan Baswaren kilpailutuksesta maksuun -ratkaisunsa käyttöä ja maksimoimaan sen tuomat hyödyt. Palveluihin voi kuulua esimerkiksi seuraavia:

 1. Kokonaisvaltainen arviointi: 
  Kokonaisvaltaisen arvion laatii Baswaren liiketoimintakonsultti. Arvioon kuuluu itsearvio, liikekumppaneiden haastatteluita, prosessiarvio ja KPI-mittareiden tarkastelu. Tämän arvion pohjalta saat kattavan kuvan organisaatiosi hankinnasta maksuun -prosessista. Lisätietoja kokonaisvaltaisesta arviosta saat blogista. [link to: https://www.basware.com/en-us/blog/june-2018/improve-purchase-to-pay-performance-how-a-360-evaluation-can-bring-you-full-circle]
 2. Kehityslaboratorio 
  Suorita laboratoriotutkimus ja laadi liiketoimintaprosessien kehityssuunnitelma yhdessä liiketoimintakonsultin kanssa. Yhdessä arvioitte, mitkä toiminnan osa-alueet ovat eniten kehityksen tarpeessa, ja laaditte kehityssuunnitelman, jonka tarkoitus on viedä yrityksesi alansa kärkeen.
 3. Analytiikkavalmennus: Baswaren digitaalinen kilpailutuksesta maksuun -prosessi tuottaa arvokasta dataa ja analyysejä. Liiketoimintakonsultointitiimimme avulla opit hyödyntämään saamiasi tietoja.
 4. Hankintaluokkien tarkastelu: Liiketoimintakonsulttimme auttaa sinua hankintaprosessin ja -ratkaisun käyttöönotossa niin, että se tarjoaa loppukäyttäjille mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen. Tällöin työntekijät käyttävät järjestelmää mielellään ja yrityksen kulujen hallinta helpottuu.