Using Transparency to Enhance Reputation and Manage Business Risk

Turvaa yrityksesi tulevaisuus tarjoamalla täysi näkyvyys hankintaan ja talouteen.

Harvard Business Review Analytic Services - Using Transparency to Enhance Reputation and Manage Business Risk

Harvard Business Review Analytic Services - Using Transparency to Enhance Reputation and Manage Busi

Lataa

Liiketoiminnan näkymiä sumentavat taloudellinen epävarmuus ja kuluttajien kasvava skeptisyys. Entistä useammat asiakkaat haluavat paremman näkyvyyden ostamiinsa tuotteisiin, niiden valmistusprosesseihin sekä hankintojensa eettisiin ja ympäristövaikutuksiin. Myös yritykset haluavat samanlaista läpinäkyvyyttä omiin liiketoimintaprosesseihinsa voidakseen edistää työntekijöiden sitoutumista, brändin mainetta, toiminnan tehokkuutta ja kustannussäästöjä.

Liiketoiminnan läpinäkyvyyden kehittäminen on keskeisen tärkeä osa kuluttajien luottamuksen kasvattamista, liiketoiminnan tahdissa pysymistä ja talouden muutosta. Harvard Business Review Analytic Servicesin (HBRAS) kyselyssä, johon osallistui maailmanlaajuisesti lähes 800 johtajaa, vastaajat mainitsivat kolme tärkeää estettä, jotka haittaavat entistä avoimemman talouden ja hankinnan sekä koko yrityksen paremman läpinäkyvyyden saavuttamista:

  1. Tekninen läpinäkyvyys

  2. Organisatorinen läpinäkyvyys

  3. Kulttuurinen läpinäkyvyys

HBRAS:n vuoden 2020 tutkimuksessa ”Using Transparency to Enhance Reputation and Manage Business Risk” korostuvat esimerkiksi seuraavat seikat:

  • 90 % johtajista sanoo, että liiketoiminnan parempi läpinäkyvyys johtaa perustellumpaan päätöksentekoon koko organisaatiossa.

  • 55 % sanoo, että eettiset ja kaupalliset näkökohdat ovat yhtä tärkeitä, kun arvioidaan toimittajia.

  • 26 % sanoo, että läpinäkyvät talous- ja hankintaprosessit toisivat 11–20 %:n kustannussäästöt.

Mikä tärkeintä, kyselyraportista ilmenee, että ammattilaiset, jotka ovat jo investoineet talouden ja hankinnan näkyvyyden parantamiseen, hyötyvät työntekijöiden lisääntyneestä sitoutumisesta, paremmasta maineesta ja tulojen kasvusta.

Näiden lukujen valossa yritysjohtajien on aika lähestyä liiketoimintaprosesseja kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta, joka mahdollistaa läpinäkyvän kaupankäynnin (Visible Commerce) talous- ja hankintaprosessien automatisoinnilla ja tarjoaa täyden näkyvyyden rahavirtoihin, tuotteisiin ja palveluihin.

Uusi infograafi: Hankinnan ja taloushallinnon visualisointi

Tutustu HBRAS-raportin hämmästyttäviin tuloksiin. Lataa infograafi ja lue, millaisia tiukkoja tilastoja ja kiinnostavia havaintoja 779 globaalille yritysjohtajalle tehdyssä kyselyssä paljastui.

Lue, miten täysi läpinäkyvyys voi auttaa yritystäsi.