Kilpailutuksesta maksuun

Automatisoimalla ja sujuvoittamalla kilpailutuksesta maksuun -ratkaisusi saat 100% näkyvyyden koko prosessiin, myös toimittajiin ja kuluihin.

Ota yhteyttä

Mitä on kilpailutuksesta maksuun?

Kilpailutuksesta maksuun (Source-to-Pay tai S2P) kattaa kaikki yrityksen prosessit ja vaiheet liittyen tuotteiden tai palveluiden kilpailutukseen, tilaamiseen ja maksamiseen.

Täydellinen kilpailutuksesta maksuun -ratkaisu kattaa kaikki hankinnasta maksuun -prosessin vaiheet, mutta myös strategisen kilpailutuksen sekä toimittajien valinnan, mikä takaa täydellisen näkyvyyden kuluihin aina toimittajien lisäämisestä ja valitsemisesta maksamiseen.

Täydellisen kilpailutuksesta maksuun -prosessin kulku

McKinsey&Companyn mukaan kilpailutuksesta maksuun -järjestelmän kokonaisratkaisu koostuu yleensä seuraavista vaiheista:

Kilpailutuksesta maksuun -ominaisuudet

Kilpailutuksesta maksuun -automaation ominaisuudet

Täydellisen kilpailutuksesta maksuun -automaatioratkaisun myötä saat erilaisia toimintoja niin kilpailutukseen, hankintaan kuin ostoreskontraankin:  

 • Strateginen kilpailutus ja sopimusten elinkaaren hallinta edistävät ja tukevat toimittajasuhteita ja neuvotteluja.  

 • Sähköinen hankinta tehostaa ostomääräysten luomista ja hyväksyntää, mikä helpottaa tuotteiden ja palveluiden tilaamista.  

 • Ostotilausten (PO) luominen ja lähettäminen toimittajille sujuu nopeasti.  

 • Laskujen vastaanottaminen, ostotilausten ja laskujen yhdistäminen ja vahvistaminen sekä työnkulut laskupoikkeuksien käsittelyyn ja ostotilausten ulkopuolisten laskujen käsittelyyn.  

 • Maksujen käsittely ja täsmäytys, varhaisen maksajan alennusten hallinta sekä käyttöpääoman optimointi.  

Toimittajatietojen hallinta auttaa ymmärtämään toimittajien taustaa ja vakautta sekä pienentämään toimitusketjun riskiä.

Baswaren kilpailutuksesta maksuun -ekosysteemiajattelu

Yksittäinen toimittaja ei voi todella tarjota täydellistä kilpailutuksesta maksuun -kokonaisratkaisua, joka on luokkansa paras kaikissa S2P-prosessin moduuleissa ja vaiheissa. Gartnerin mukaan: "Monen asiakasyrityksen trendinä tuntuu olevan kokonaisratkaisun hankkiminen yhdeltä toimittajalta. Kokonaisratkaisut edellyttävät kuitenkin paljon kompromisseja, ja usein integraatio on puutteellista. Onkin järkevämpää rakentaa kokonainen ekosysteemi, jonka ytimessä on vahva hankinnasta maksuun -prosessi, jota asiantuntevat toimittajat täydentävät."

Tämän monitoimittajaratkaisun tarjoamiseksi Basware kannattaa avointa kilpailutuksesta maksuun -ekosysteemiä, jonka johtoajatuksia ovat avoin arkkitehtuuri sekä asiantuntijuuden painottaminen useiden eri toimittajien avulla. Emme halua pakottaa asiakkaitamme yhden ratkaisun muottiin. Sen sijaan tarjoamme heille huipputason ekosysteemin, jonka avulla he voivat saada käyttöönsä uusimmat ja parhaat kilpailutuksesta maksuun -innovaatiot ja samalla nauttia vahvan hankinnasta maksuun -ratkaisun hyödyistä.

Ekosysteemiratkaisun edut

 • Varmistaa, että käytössäsi on markkinoiden innovatiivisinta teknologiaa nyt ja tulevaisuudessa 

 • Todistetusti toimiva integraatio pienentää riskejä

 • Tarjoaa täydellisen näkyvyyden yrityksen toimittajiin ja kuluihin 

 • Edistää automaattista käsittelyä, joten työntekijät voivat keskittyä strategisempiin hankkeisiin

Baswaren kilpailutuksesta maksuun -ratkaisut

Kilpailutuksesta maksuun -ekosysteemi

Baswaren ekosysteemiajattelun keskiössä on datakeskeinen ydin, joka keskittää prosessit ja kulunäkyvyyden yllä mainitun Baswaren hankinnasta maksuun -ratkaisun ominaisuuksien avulla (liiketoimintaverkosto, sähköinen hankinta, laskuautomaatio ja analytiikka). Tämä keskitetty ydin laajenee kattamaan kaikki kilpailutuksesta maksuun -prosessin vaiheet käyttäen hyödykseen avointa ohjelmointirajapintaamme sekä saumatonta integraatiotamme.

Ekosysteemin avulla asiakkaat voivat laajentaa P2P-prosessejaan S2P-ratkaisuksi lisäarvoa tuottavilla toiminnoilla, joihin kuuluu esimerkiksi sopimusten elinkaaren hallintaa, strategista kilpailutusta sekä toimittajariskien hallintaa joko suosimiemme kumppaneiden avulla tai asiakkaan ehdottaman vaihtoehtoisen kumppanin avulla. Tämä laajennus perustuu vahvaan integraatioon, joka varmistaa, että koko prosessi on saumaton, eri moduulit liittyvät yhteen ja kaikki tiedot ovat keskitetysti nähtävissä ratkaisun ytimessä.

Lue lisää huipputason ratkaisustamme

Basware Network

Basware Networkiin kuuluu yli 220 globaalia kumppaniverkostoa sekä yli 2 miljoonaa asiakasta ja toimittajaa. Hyödynnä kattavin avoin liiketoimintaverkosto ja ole yhteydessä kaikkiin toimittajiisi – niin pieniin kuin suuriinkin. Basware Networkiin liittyminen on helppoa ja maksutonta.

Verkostomme toimii 175 maassa ympäri maailman. Laskujen käsittely tukee eri kieliä ja eri valuuttoja, verkoston käyttöliittymä on saatavilla 25 eri kielellä ja tarjolla on myös asiakaspalvelua eri kielillä. Vaatimustenmukaisuutemme on huippuluokkaa, ja meillä on yhteyksiä verolainsäädäntöä ja vaatimustenmukaisuutta automatisoiviin tahoihin ympäri maailmaa.

Laskuautomaatio

Baswaren laskuautomaatioratkaisu tehostaa laskujen käsittelyä ja poistaa manuaaliset työvaiheet niin laskujen vastaanottamisen kuin hyväksynnän osalta. Baswaren ratkaisut lisäävät laskujen automaattista käsittelyä ja vähentävät poikkeuksia ohjaamalla, koodaamalla, yhdistämällä ja hyväksymällä laskut automaattisesti.

Automaattisen laskujenkäsittelyn ansiosta ostoreskontratiimi voi keskittyä muihin töihin, kuten poikkeuksien käsittelyyn, kulujen analysoimiseen ja toimittajasuhteiden hallintaan.

Sähköinen hankinta

Basware tarjoaa käyttöösi edistyneen sähköisen hankintaratkaisun, joka automatisoi koko hankintaprosessin aina myyntiluettelon ja tilausten hallinnasta työnkulkujen hyväksyntään, ostotilausten ja tilausten vastaanottoon sekä kulujen analysointiin.

Baswaren sähköiseen hankintaratkaisuun kuuluu vaatimustenmukainen ostokokemus, ohjattu hankintatoiminto ja edistynyt hakutoiminto, jonka ansiosta käyttäjät voivat löytää etsimänsä helposti ja nopeasti. Tämä lisää laajaa käyttöönottoa ja vaatimustenmukaisuutta, mikä vuorostaan vähentää hankintasopimusten ulkopuolisia ostoja.

Analytiikka

Ajantasaiset tiedot ja faktoihin perustuva päätöksenteko ovat olennaisia alati muuttuvassa yritysmaailmassa. Basware Analytics tarjoaa poikkeuksellisia havaintoja yrityksen tueksi. Valjasta yrityksen taloustiedot sekä erilaiset raportit ja koontinäytöt avuksesi ja analysoi yrityksesi hankintaa, ostoreskontraa ja talousmittareita.

Tietojen yksityiskohtaisen analyysin avulla voit tehostaa prosesseja, tunnistaa ja korjata ongelmia, analysoida kulutusmalleja, ennustaa kassavirtaa ja tehdä perusteltuja päätöksiä.

Basware Analyticsin avulla voit helposti seurata edistymistä tavoitteisiin nähden, verrata yrityksesi menestystä Basware Networkin parhaiten menestyviin yrityksiin, sujuvoittaa prosesseja sekä järkeistää kulutusta.

Meillä on monenlaista toimintaa, joten teemme yhteistyötä monien eri toimittajien kanssa. Baswaren keskitetyn järjestelmän ja automatisoitujen prosessien avulla olemme saaneet huomattavasti paremman näkyvyyden toimitusketjuumme sekä talouteemme.

Evelyn Rorvik, Controller, Aker Seafoods

Kilpailutuksesta maksuun -automaation edut 

Täydellinen näkyvyys kuluihin

Automatisoidun kilpailutuksesta maksuun -ratkaisun suurin etu on, että kaikkien toimintojesi taloustiedot ovat koottuna yhdelle ja samalle alustalle. Basware on ainoa ratkaisu, joka pystyy poimimaan tiedot sataprosenttisesti. Tämä edistää strategista päätöksentekoa kaikilla osastoilla.  

Kun liität mukaan kaikki toimittajasi, poimit sekä suorat että epäsuorat laskut ja otat käyttöön sähköisen hankintaratkaisumme, voit nauttia jopa 100 prosentin näkyvyydestä kaikkiin yrityksesi kuluihin. Sen ansiosta voit:  

 • Ymmärtää yrityksesi rahankäyttöä ja poistaa turhia kuluja 

 • Mukauttaa toimittajakantaa ja saada määräalennuksia 

 • Varmistaa oikea-aikaiset ja täsmälliset maksut ja ennustaa luotettavasti kassavirtaa  

 • Saavuttaa strategisia kumppanuuksia ja innovaatioita 

Pienennä toimitusketjujen riskejä 

Baswaren avulla voit nopeasti perehtyä toimittajakantaasi. Kaupankäyntiin liittyvistä tai maantieteellisistä haasteista kärsivät toimittajat voivat vaatia erityistä huomiota. Baswaren ratkaisut lisäävät näkyvyyttä koko kilpailutuksesta maksuun -prosessin laajuudelta, minkä ansiosta voit paremmin tunnistaa, jos toimittajasuhteissa tai maksuissa on tarpeen tarjota joustoa (esim. varhaisen maksajan alennuksia).  

Kun siirryt paperipohjaisista, manuaalisista prosesseista sähköisiin ratkaisuihin, kaikesta toiminnasta jää täydellinen sähköinen kirjausketju. Näin olet aina ajan tasalla siitä, kenen kanssa käyt kauppaa. Lisäksi toimittajasuhteiden hallinnan kaltaiset ominaisuudet mahdollistavat toimittajien taustan tarkistamisen ja toimittajatietojen todentamisen, mikä lisää toimitusketjujen läpinäkyvyyttä.  

Paranna tuottavuustasoa 

Kilpailutuksesta maksuun -automaatio poistaa piinalliset, manuaaliset toiminnot, jotka hidastavat prosesseja, kerryttävät kuluja ja hankaloittavat liiketoimintaa.  

Automaattiset työnkulut nopeuttavat ja tehostavat toimintaa ja tuovat seuraavia etuja:  

 • Laskujen käsittelyaika lyhenee merkittävästi, mikä nopeuttaa maksamista toimittajille.  

 • Myöhästymismaksut, kaksinkertaiset maksut ja muut vastaavat ongelmat vältetään.  

 

Alennukset tuovat säästöjä ja käyttöön vapautuu lisää käyttöpääomaa.