Panasonic

Download now
 • TOIMIALA:
  • Energia & hyödykkeet
  • Julkinen sektori & yleishyödylliset
 • ALUEET:
  • Eurooppa
 • RATKAISUT:
  • E-laskujen lähettäminen

Panasonic Energy Europe päätti, että se halusi, että sen myynnin hallinnoijat käyttäisivät enemmän aikaa tärkeisiin tehtäviin ja vähemmän aikaa paperilaskujen käsittelyyn.

Lähtevien laskujen virtauksen automatisointi antaa organisaatioille mahdollisuuden vähentää operatiivista työtaakkaa ja keskittää enemmän energiaa strategisiin tehtäviin. Baswaren verkkolaskuratkaisu tarjoaa vaihtoehtoisen ja lopulta edullisemman tavan käsitellä laskuja ja toimittaa ne asiakkaille nopeammin. 

Panasonic Energy Europe sijaitsee Belgiassa, ja se hyödyntää tällä hetkellä Baswaren verkkolaskutusta osana liiketoimintakäytäntöjään. Se lähettää keskimäärin 28 prosenttia laskuistaan Baswaren avulla 11 maassa, joissa se toimii. Esimerkiksi Belgiassa, Ranskassa, Tanskassa ja Ruotsissa keskiarvo on jopa 66 prosenttia. Panasonic pyrkii kuitenkin tekemään enemmän.

Lue tapaustutkimus ja lue lisää:

 • Miten Baswaren verkkolaskuratkaisu auttoi Panasonic Energy Europea ja
 • Tulevaisuuden suunnitelmat integroida lisää Baswaren ratkaisuja

Download now