Laïta

Download now
  • TOIMIALA:
    • Food & Beverage
  • ALUEET:
    • Eurooppa
  • RATKAISUT:
    • Laskuautomaatio

Baswaren valitseminen valmiiksi työkaluksi auttoi Laïtaa korvaamaan talon sisäisen kirjanpito-ohjelmistoratkaisun.

Laïta valitsi Baswaren, koska se täytti kaikki heidän vaatimuksensa ja osoittautui kirjanpitäjien kannalta helppokäyttöiseksi.

Laïta kerää vuosittain 1,5 miljardia litraa maitoa 3420 maidontuottajalta, ja se jalostaa ja kaupallistaa maitotuotteitaan seitsemässä teollisuuslaitoksessa eri puolilla Ranskan Grand-Ouestin aluetta. Osuuskunta tarjoaa erilaisia tuotevalikoimia maatalouselintarvike-, kuluttaja-, ammattimaisten ateriapalvelujen ja rehujen markkinoille, ja sen liikevaihto on 1,3 miljardia euroa.  

Vuonna 2014 osuuskunnan toimintojen sulautumisen jälkeen Even Group - joka on Laïtan enemmistöomistaja - käynnisti hankkeen ryhmän talousprosessien uudelleenorganisoimiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.  

Tavoitteena oli automatisoida vuosittain vastaanotettavien 150 000 toimittajalaskun käsittely.

Download now