Selvitykset ja politiikat

Lahjonnan ja korruption torjunta (ENG) :Lahjonnan ja korruption torjunta

Tiedonantopolitiikka: Tiedonantopolitiikka:

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Ympäristöpolitiikka: Ympäristöpolitiikka

Eettiset periaatteet: Eettiset periaatteet

Basware Vuosikertomus: Basware Vuosikertomus 2021