Olemme sitoutuneet hankinnasta maksuun - ja verkkolaskuratkaisujen korkeimpaan laatutasoon

MIKÄ ISO 9001:2015 -SERTIFIKAATTI ON?

Kansainvälisen laadunhallintajärjestelmän (ISO) 9001:2015-sertifikaatti on maailman tunnetuin laadunhallintastandardi. Olemme valinneet Baswaren laadunhallintajärjestelmälle tämän standardin, joka kattaa verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen sekä verkkolaskupalveluiden suunnittelun, kehityksen, toiminnan, asiakastuen ja myynnin erityisesti Baswaren Suomen, Romanian ja Intian toimipisteissä.

Kyseisen standardin perustana ovat monet laadunhallinnan periaatteet, muun muassa vahva asiakaskeskeisyys, ylimmän johdon motivaatio ja osallistuminen, prosessilähtöisyys ja jatkuva kehittyminen.

MITÄ SERTIFIOINTI TARKOITTAA ASIAKKAIDEMME KANNALTA?

Yrityksemme arvot painottavat asiakkaiden menestystä, edelläkävijyyttä, erinomaisuuteen pyrkimistä sekä inspiroimista ja inspiroitumista. Kaikkien arvojemme keskiössä on kuitenkin ennen kaikkea pyrkimys horjumattomaan laatuun. Tämä ohjaa kaikkea toimintaamme. ISO 9001 -sertifikaatti onkin jälleen yksi osoitus siitä, että olemme sitoutuneet palvelemaan nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Sertifikaatin mukaisen laadunhallintajärjestelmän avulla Basware voi:

✔ tarjota jatkuvasti asiakkailleen laadukkaita tuotteita ja palveluja.

✔ vahvistaa jatkuvaa kehitystä ja sitoutumista laatuun ja asiakaskeskeisyyteen.

✔ ottaa toiminnassaan huomioon kaikkien sovellettavien lakien ja säädösten vaatimukset.

 

BASWAREN ISO 9001 -LAATUSERTIFIKAATTI