Espoo, Finland, 27 mars, 2018 – Basware, ledande inom lösningar för inköp-till betalning, e-faktura och innovativa finansiella tjänster förutspår att många verksamheter i framtiden kommer att ta steget in i en era av superoptimerade ekonomi- och inköpsfuntioner, det Basware kallar, #Superfinance, Med #Superfinance avses en helt molnbaserad ekonomifunktion, en effektiviserad inköp-till-betalningsprocesess och att dra nytta av artificiell intelligens. 

Det här är ett efterlängtat paradigmskifte av många experter inom ekonomi och inköp. De förutspår att en kombination av artificiell intelligens och människorna som arbetar inom ekonomi och inköp kommer att bidra till att optimera  ekonomifunktionens verksamhet och med det en accelererande fömåga att snabbt fatta verksamhetsavgörande beslut baserat på tillförlitlig data. 

“Framtidens superoptimerade ekonomi- och inköpsfunktioner kommer att använda den senaste tekniken fullt ut. Data från #SuperFinance kan analyseras och användas för att bidra till nya affärsinnovationer. När ekonomi- och inköpsavdelningarna anväder den senaste tekniken optimalt får de 100% översikt över sina utgifter tack vare insamlad data från alla sina processer. Det leder i sin tur i nya kompetitativa fördelar,” förklarar Teemu Toroi, Head of Data Services på Basware. 

Data är nyckeln till framtiden – och det handlar inte främst om att samla in så stora datamängder som möjligt utan att använda informationen på rätt sätt. Redan idag har många företag förstått vikten av automatisering och i framtiden kommer de dessutom att dra nytta av användbar och tillförlitlig data automatiskt insamlad i ett stort, öppet och tillförlitligt nätverk. 

“Om kvaliteten på insamlad data från inköp-till-betalningsprocessen är dålig medför det ofta inneffektiva processer. När man har koll på sin grundläggande data blir det möjligt att ha snabbare och bättre överblick över sina betalningsflöden.” sager Toroi. 

För många företag är det högintressant hur de kan dra nytta av artificiell intelligens och maskininlärning i sin verksamhet. Dessa har mycket att tjäna på att implementera #Superfinance.

“Ett exempel är att förbättra datakvaliteten med hjälp av maskininlärning. Det innebär att man lär neural nätverk att kontrollera och berika sin inkommande data,” berättar Baswares Teemu Toroi.

Mer information: press@basware.com