Espoo, Finland, 18 juni 2018 — Basware, global ledare inom automatiserade lösningar för upphandling-till-betalning, e-faktura och innovativa finansiella tjänster börjar idag att använda sin nya portal för kundsupport som drivs av ServiceNow. 

Med stöd av den nya kundsupportportalen får Baswares kunder nu snabb, högkvalitativ support via loggning av supportärenden, förbättrad användarvänlighet, överblick av supportfallen och en effektiv, ständig tillgänglig åtkomst till Baswares kunskapsbank. 

“Vi är fast beslutna att kunna erbjuda våra kunder en högkvalitativ support. ServiceNow är en strategisk lösning som optimerar vår kundsupports dagliga verksamhet och hjälper oss att förbättra användarupplevelsen för vår allra viktigaste tillgång; våra kunder” säger Jussi Vasama, SVP Customer Services, Basware.

Att skapa mervärde för våra kunder utöver deras förväntningar är ett av Baswares strategiska fokusområden. En modern kundsupportportal är ett viktigt led i att uppnå det målet. 

“Detta är en viktig milstolpe i vårt förbättringsarbete. Med hjälp av den nya kundsupportportalen kan våra kunder få ut ännu mer av sina investeringar i Baswares investeringar och tjänster, tillägger Jussi Vasama.

ServiceNow  automatiserar, förutsäger, digitaliserar och optimerar affärsprocesser och arbetsuppgifter inom IT, kundtjänst, säkerhet och HR, som underlättar för såväl anställda som kunder.