Vi använder cookies för att skapa en så säker och användarvänlig webbplats som möjligt får våra kunder.

Helhetslösningen för upphandling-till-betalning

Förenkla era processer och gör smartare inköp. Inför ett holistiskt synsätt som ger en fullständig överblick över era utgifter.

Boka möte

Upphandling-till-betalning

Funderar du på hur du kan sänka kostnaderna, öka effektiviteten och minska riskerna i er globala verksamhet?

Du kan sluta leta. Vill du effektivisera dina ekonomiska processer, få överblick över alla era utgifter och frigöra rörelsekapital från leverantörskedjan? En komplett lösning för upphandling-till-betalning ger dig det du behöver. Basware har den enda lösningen som gör det möjligt för dig att samla in 100% av era ekonomiska data för att få överblick över utgifterna.

Kostsamt arbete

Manuella steg i processen äter upp mycket av en organisations begränsade resurser. Om ni inte utnyttjar automatisering fullt ut kommer era anställda att lägga ner tid på datainmatning och att korrigera fel. Då förlorar ni pengar dagligen eftersom ni:

 • Har problem med att kontrollera utgifter och upprätthålla inköpspolicyer.
 • Hanterar många undantag och bestridanden på leverantörsreskontraavdelningen.
 • Hanterar försämrade leverantörsrelationer och förseningsavgifter.
 • Inte kan få insyn i hur pengarna används.

Relaterade fördjupningar

Avsaknad av överblick och kontroll

Med föråldrade arbetssätt som utförs i flera olika system blir din ekonomiska data svår att samla in och analysera. Utan en lösning för processen för upphandling-till-betalning, så kan du troligtvis inte:

 • Få överblick över alla utgifterna och kunna göra analyser.
 • Ta fram användbara insikter för processförbättring, leverantörskvalitet och identifiering av bedrägerier.
 • Fatta välgrundade, strategiska beslut baserade på fullständig data i realtid.

Relaterade fördjupningar

Begränsad insyn och samarbete med leverantörer

En osammanhängande upphandling-till-betalningsprocess innebär att er förmåga till strategiskt samarbete med leverantörer begränsas. Det kan bli ett problem om du upplever:

 • Svårighet att validera leverantörs- och leverantörsdata.
 • Ovisshet om risk för bedrägeri.
 • Problem att säkerstääla att leverantörsbasen har rätt storlek.
 • Försämrade leverantörsrelationer på grund av sena betalningar, undantag och bristande kommunikation.
 • Oro för risker med leveranskedjan.

Framtiden är säker med Baswares upphandling-till-betalning

Baswares lösning är unik då den ger dig överblick över alla utgifter. Den har det största och mest anpassningsbara affärsnätverket som enkelt kan användas av alla leverantörer för transaktioner. Fakturahanteringen har avancerade funktioner med den senaste tekniken och inköpssystemet är den mest användarvänliga lösningen på marknaden. Fullständig datafångst och ett kraftpaket för affärsanalys hjälper dig att spara pengar, göra tillväxten till verklighet och föra din organisation in i framtiden.

Boka en demo
Framtiden är säker med Baswares upphandling-till-betalning

Cost cutting is a huge priority for any business. When you see numbers like that, it really highlights the efficiencies and cost savings that automating your processes can bring.

Steve Katona, Accounts Payable Manager ADT and Tyco Fire & Integrated Solutions

Så underlättar Baswares lösning för upphandling-till-betalning

Baswares lösning för upphandling-till-betalning ger er tillgång till realtidsdata och överblick av alla processer. Ni får då mer kontroll över utgifter, minskade kostnader och möjliggöhet att fatta strategiska beslut.

Överblick över utgifter

Den största fördelen med en helhetslösning är insamling och sammanställning av ekonomiska data. Det ger överblick över hela verksamheten i en enda plattform. Basware är den enda lösningen som kan samla in 100 % av din data och ger dig möjlighet att vidta åtgärder. När du får med alla leverantörer, alla fakturor från direkta och indirekta utgifter samt alla användare i inköpssystemet så får du den totala bilden över utgifterna.

Överblick är nyckeln till att

 • förstå hur pengarna används
 • eliminera onödiga utgifter
 • se till att leverantörsbasen har rätt storlek
 • få volymrabatter
 • säkerställa korrekta betalningar i tid
 • ta fram strategiska partnerskap
 • göra en tillförlitlig prognos för kassaflödet.

Smidiga funktioner

Med en helhetslösning för upphandling-till-betalning som har avancerade funktioner, så uppnås sann automatisering som frigör värdefull arbetstid. När dina arbetsflöden har automatiserats för optimal hastighet och effektivitet kan du förvänta dig att

 • minska hanteringstiderna dramatiskt
 • minska undantagshantering t.ex vid inläsning av pappersfakturor och matchning
 • bättre kvalité vid fakturainläsning med Smart PDF
 • mer tid till leverantörsreskontra med automatiserade fakturaflöden
 • flexibilitet för avancerade attestregler och fakturaflöden
 • få nöjda medarbetare med lättanvända oh mobila lösningar
 • bygga upp och stärka strategiska relationer med leverantörer
 • spara pengar och frigöra rörelsekapital
 • minska riskerna i leverantörskedjan.

Riskbegränsning

Genom att automatisera hela processen från upphandling till betalning kan du känna dig lugn. När du går från tidskrävande processer får du verktygen att

 • eliminera vilda inköp
 • säkerställa att globala skatteregler efterlevs automatiskt
 • minska fel i kontering med automatisering
 • minska undantag vid misslyckad matchning
 • inbyggda valideringar
 • validera leverantörsdata och öka leverantörstransparensen
 • skapa en komplett elektronisk verifieringskedja
 • identifiera potentiellt bedrägliga aktiviteter.
Ledare i 2018 Gartner Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites för tredje gången i rad

Ledare i 2018 Gartner Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites för tredje gången i rad

Forrester utnämnde Basware till en av de ledande B2B-programplattformarna i sin rapport 2017 Vendor Landscape: B2B Business Networks

Forrester utnämnde Basware till en av de ledande B2B-programplattformarna i sin rapport 2017 Vendor Landscape: B2B Business Networks

Basware utnämndes till ledare i 2018 IDC MarketScape for Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Procure-to-Pay Applications

Basware utnämndes till ledare i 2018 IDC MarketScape for Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Procure-to-Pay Applications

Funktioner i Basware Source to Pay

E-transaktioner med Basware Network

Basware har det största nätverket för elektroniska transaktioner som e-faktura och ordermeddelanden. Det är sammanknutet med fler än 220 globala operatörsnätverk med över 1 miljon köpare och leverantörer. Din organisation kan använda Basware Network för att skicka och ta emot inköpsordrar och e-fakturor, hantera leverantörsdata, motta kataloger, skapa eller gå med i betalningsprogram och dra nytta av finansieringstjänster för att möjliggöra bättre hantering av kassaflödet.

Faktablad om Basware Network 

Användarvänligt inköpssystem

Det bästa sättet att uppnå en 100-procentig användningsgrad är att ge användarna en inköpslösning som passar in i hur de redan arbetar. Den efterlever regler och ger en konsumentliknande köpupplevelse och avancerade sökfunktioner så att användarna enkelt och snabbt kan hitta det de behöver. Och när det är så enkelt lär användarna använda lösningen varje gång. När användarna har skickat förfrågan kan de snabbt få det de behöver tack vare attesteringsflöden på radnivå. Det säkerställer att inköpsordrar skapas så fort objekten har attesterats, så att ordrarna kan läggas utan att hela ordern fördröjs av en väntande attest.

Global fakturahantering i världsklass

Baswares har med över 30 års erfarenhet utvecklat en världsledande lösning för fakturahantering i molnet. Den är byggd på den senaste tekniken som AI och maskininlärning, har avancerade fakturaflöden och matchning. Den erbjuder ett flexibelt och användarvänligt sätt att arbeta med hög automatisering. För leverantörsreskontra innebär detta mindre arbete kring undantag, snabbare hanteringstider och en tydlig översikt över processen.

Vår globala efterlevnad säkerställer automatiskt att du uppfyller olika länders regler och skattekrav. Lösningen är en av få som har brett språkstöd. Vi erbjuder stöd under även efter implementeringen genom Maturity Services och vår lokala kunskap i ett globalt bolag.

Integrering med över 250 affärssystem

Många globala företag har flera affärssystem, vilket leder till kostsamma integreringsprojekt för IT-teamet. Med flera affärssystem är dina ekonomiska data osammanhängande. Men med Basware behöver du inte oroa dig – allt du behöver för integrering finns i vår inköp-till-betalningslösning. Basware kan därför enkelt, snabbt och samtidigt integreras med alla dina affärssystem (vi har gjort det för över 250 sådana), vilket gör det till navet för alla dina ekonomiska data. Våra lösningar levereras med certifierad affärssysteminformation, vilket möjliggör sömlös interoperabilitet med världens ledande affärssystem som SAP, Oracle och Microsoft Dynamics Axapta, Navision och 365.

Ett färdigt analysverktyg

Basware Analytics är ett kraftpaket för affärsinsikter. Utifrån dina ekonomiska data kan du, med hjälp av rapporter och instrumentpaneler, analysera viktiga mätvärden för inköp, leverantörsreskontra och ekonomi och vidta åtgärder utifrån informationen. Du kan göra detaljerade analyser av dina data för att förbättra processer, identifiera och åtgärda problem, analysera utgiftsmönster, göra prognoser för kassaflöde och fatta mer välgrundade beslut. Analys av upphandling-till-betalning gör att du enkelt kan spåra framsteg mot mål, mäta dina framgångar mot toppresterande företag i Basware Network, effektivisera processer, spendera smartare och mycket mer.

Läs mer: Analysverktyg för inköp och ekonomi