Inköp-till-betalning

Få lägre och smartare utgifter med ett inköpssystem

Användarvänligt inköpssystem i molnet

Framtagen för att passa människors arbetssätt.

​​​​​​​

e upphandling Smartare Lösningar

Ett inköpssystem som används

Uppmuntra alla till smartare inköp genom att skapa en samarbetskultur med klokare inköpsbeteende. Vi kallar metoden för WeProcurement™.

Ge medarbetarna en e-inköpslösning som de tycker om att använda. Det gör att systemet anammas snabbare och leder till mer välgrundade ekonomibeslut i hela företaget och bättre utgiftshantering.

Inköpsavdelningen slipper agera inköpspolis i företaget och kan istället fokusera på strategiska åtgärder kring styrning av rörelsekapital och företagstillväxt.

Hämta e-boken Putting the We in e-Procurement

Hämta Putting the We in e-Procurement
Öka efterlevnad och kontroll

Öka efterlevnad och kontroll

Gör det lättare för medarbetarna att fatta rätt utgiftsbeslut i det dagliga arbetet med intelligenta arbetsflöden och en konsumentliknande köpupplevelse.
Förbättra utgiftshanteringen

Förbättra utgiftshanteringen

Få viktig insyn i utgifterna inom hela företaget och använd strategiska metoder för kostnadsbesparingar och smartare utgiftsbeteende.
 Var en bra kund

Var en bra kund

Samarbeta med leverantörerna i realtid och skapa starkare och mer transparenta relationer. Sänk risker och transaktionskostnader i leverantörskedjan och dra nytta av fördelarna med strategiskt partnersamarbete.

Gör din lösning för inköp-till-betalning ännu effektivare​

Se hur enkelt det är att tillföra mervärde för ditt inköp-till-betalningssystem - kontakta oss.

Kontakta oss

Förändra inköpsbeteenden i organisationen

Förändra inköpsbeteendet hos medarbetare i hela organisationen och dra nytta av fördelarna i allt från kostnadsbesparingar till förbättrade data och överensstämmelse.

Kundberättelser: e-inköp

Bättre insyn i ekonomiska processer hjälper myndighet att minska kostnaderna

Läs om South Australian Government

Läs fallstudie

Relaterade Basware-lösningar

Basware Event

Lär dig mer om Baswares lösningar på våra marknadsaktiviteter.

Se alla kommande event

Inköpssystem: snabbguide

Gör e-inköpen lika enkla som att shoppa online.

  • Ge användarna det de behöver snabbt så de kan göra jobbet bättre.
  • Få insyn i utgifter både med och utan inköpsorder i hela organisationen.
  • Hitta möjligheter att få rätt storlek på leverantörsbasen och förhandla fram förmånliga avtal.
  • Effektivisera processer, efterlevnad och kontroll för en strategisk verksamhetsomvandling.
  • Ge användarna den information de behöver för att fatta rätt inköpsbeslut.
  • Spåra utgifter på tillgångar med information om kostnader och garantier.
  • Se allt som finns i lager, var det finns och hur mycket som används.
  • Möjliggör för funktionsansvariga att proaktivt hantera och kontrollera avdelningsbudgetar.
  • Dra nytta av befintliga leverantörsrelationer, höj inköpsstatusen och skapa tillväxtmöjligheter.
Få reda på mer om strategisk upphandling
e upphandling lösningar för att förbättra inköpsprocess

Förbättra inköpshanteringen


Diskutera med våra experter

Recommended For You