Inköp-till-betalning

Skapa resultat och motivera människor

Analytics

Ta värdefulla data från inköp-till-betalningsprocessen och omvandla dem till användbar kunskap.

​​​​​​​

Smarter Solutions

Med Baswares inbyggda analysverktyg får du viktig kunskap om ekonomiska data som kan ge ekonomisk flexibilitet.

Få färdiga vyer med övergripande bilder och klicka dig vidare i detaljer på transaktionsnivå – på så sätt kan du på djupet förstå processen för inköp och fakturahantering, lösa problem och prognostisera framtida ekonomiska resultat.
Du blir motiverad att åtgärda flaskhalsar i processerna, förbättra effektiviteten, kontrollera utgifterna och upptäcka bedrägerier. Du får också de verktyg du behöver för att kunna skapa mer exakta prognoser för kassaflöde, optimera rörelsekapitalet, minimera riskerna och kartlägga företagets nästa steg.

Värdefulla insikter i er finansiella data
Fatta välgrundade beslut

Fatta välgrundade beslut

Ta nästa steg utifrån faktiska siffror och följ upp effektiviteten med hjälp av användbara kunskaper. Ta fram mer exakta prognoser för kassaflöde och planera för framtiden.
Få snabb avkastning på investeringen

Få snabb avkastning på investeringen

Sätt igång direkt med färdiga vyer. Du får direkt kunskap om leverantörer, utgifter, betalningar och mätvärden för processen för inköp-till-betalning.
Visualisera framtiden

Visualisera framtiden

Använd predikativa och beskrivande analyser för att ta reda på hur olika beslut skulle kunna påverka organisationen och kassaflödet.
Analytics för leverantörsreskontra

Analytics för leverantörsreskontra

 • Öka effektiviteten genom att bevaka handläggningstiden för fakturor.
 • Identifiera möjligheter att minska antalet fel och undantag.
 • Få rabatt vid tidig betalning genom att ta bort flaskhalsar i processerna.
 • Förutse vilka fakturor som löper hög risk att betalas sent.
 • Minimera risker och bedrägerier.
Analytics för inköp

Analytics för inköp

 • Följ upp inköp enligt budget, inköp enligt avtal och vilda inköp i hela organisationen.
 • Filtrera efter kategori, leverantör, geografi eller affärsenhet.
 • Identifiera möjligheter att snabba på attester och leverantörsefterlevnad.
 • Hantera leverantörsefterlevnad.
 • Se till att leverantörsbasen har rätt storlek.
 • Använd data som stöd för strategiska inköp.
Analytics för högre chefer

Analytics för högre chefer

 • Få kunskap om och överblick över alla nivåer i organisationen. Med Analytics i mobilen kan du hålla koll även när du är på språng.
 • Förlita dig på smartare prognosfunktioner som ger insikt om möjligheterna till optimering och kostnadsbesparande åtgärder.
 • Skaffa dig en helhetsbild genom att jämföra företag, länder och affärsenheter.
 • Visa rollbaserade vyer och klicka dig fram för fördjupade analyser i grundorsaker till problem.
 • Ta fram ad hoc-rapporter precis när det behövs.
 • Underlätta strategisk planering genom att sprida kunskap inom hela företaget.

Äntligen kan vi – på landsnivå – se vilka leverantörer vi faktiskt använder och hur mycket vi använder dem.

Den kunskapen har vi nytta av både när vi förhandlar med befintliga leverantörer och när vi skriver avtal med leverantörer inom områden som är nya för oss.

Utvecklingschef på ett stort företag inom fastighetsförvaltning
Läs fler kundberättelser

Recommended For You

Förbättra dina användbara analyser


Diskutera med våra experter

Basware event

Lär dig mer om Baswares lösningar på våra marknadsaktiviteter.

Se alla kommande event