Leverantörshantering

Öka kvaliteten på leverantörsdata

Förbättrade leverantörsdata

Utnyttja Dun & Bradstreets företagsregister.

​​​​​​​

Smarter Solutions

Skaffa den information ni behöver för att optimera era strategiska leverantörsrelationer.

Öka insynen i leverantörskedjan och hitta snabbt och lätt rätt leverantörer för just era behov. Utöka och validera era egna leverantörsdata mot Dun & Bradstreets företagsdatabas med över 250 miljoner företag.

Öka kvaliteten på leverantörsdata

Öka kvaliteten på leverantörsdata

Minska antalet dubblettposter, få de senaste uppdateringarna om adresser, kontaktpersoner och annan viktig information som förbättrar organisationens leverantörsdata och hjälper er att arbeta mer effektivt.
Skaffa ökad insyn i leveranskedjan

Skaffa ökad insyn i leveranskedjan

Skaffa en helhetsbild av era affärsrelationer genom att hitta kopplingar mellan företag med hjälp av D&B:s DUNS-nummer. Förbättra era möjligheter att påverka prissättningen och öka er förhandlingskraft genom att hantera leverantörer från samma koncern som en enda organisation, och förhandla fram rabatter eller avtal på koncernnivå.
Håll nere kostnaderna

Håll nere kostnaderna

Lär er mer om era samarbetspartner, för att på så sätt hitta rätt leverantörsmix så att ni kan uppnå företagsmålen och spara pengar. Genom att optimera leverantörsbasen kan ni spara mer, minska störningarna och säkerställa efterlevnaden.

Förbättrade leverantörsdata: snabbguide

Skaffa tillförlitlig leverantörsinformation, som kan nås av alla i hela företaget.

  • Håll era leverantörsdata uppdaterade med Dun & Bradstreet, världens största företagsdatabas med över 250 miljoner företagsprofiler.
  • Minska antalet dubbla, ofullständiga och felaktiga dataposter.
  • Arbeta mer effektivt och försäkra er om att få bästa tänkbara prissättningsvillkor genom att använda rätt leverantörer.
  • Hitta leverantörer som uppfyller era krav i fråga om hållbarhet, socialt ansvar och efterlevnad.
  • Hantera enkelt leverantörsrisker och leverantörsresultat.

Öka kvaliteten på era leverantörsdata


Diskutera med våra experter

Relaterade Basware-lösningar

Basware event

Lär dig mer om Baswares lösningar på våra marknadsaktiviteter.

Se alla kommande event