Leverantörshantering

Ökat samarbete, enkla upphandlingar

Marketplace

Få ut så mycket som möjligt av din e-inköpslösning.

​​​​​​​

Smarter Solutions

Stärk relationen mellan köpare och leverantörer med världsomspännande Marketplace

Sätt köpare och leverantörer i kontakt med varandra för att minska deras affärskostnader, och ge dem tillgång till korrekt produkt- och prisinformation. Marketplace hjälper leverantörer till ökade intäkter genom att de väljs ut till förstahandsleverantör, eftersom de kan ta emot fler beställningar direkt via köparnas inköpslösningar.

Maximera besparingsmöjligheterna

Maximera besparingsmöjligheterna

Styr inköpen till kontrakterade leverantörer eller snabbinköp, granska offerter och utse leverantörer. Minska omkostnaderna genom att möjliggöra för leverantörerna att enkelt ladda upp och underhålla sitt eget kataloginnehåll.
Skapa korrekta order och skaffa bättre data

Skapa korrekta order och skaffa bättre data

Genom att använda fasta format och uppdaterade leverantörskataloger kan ni försäkra er om att varje order innehåller korrekt produkt- och prisinformation. Alla inköp får rätt kategorisering, vilket gör det enklare att se exakt vad pengarna går till.
Låt företaget växa

Låt företaget växa

Tack vare att köpare och leverantörer använder samma intuitiva plattform kan de bygga starka relationer som gynnar båda parter och utgör en grund för hållbar företagstillväxt.

Marketplace: snabbguide

Skapa en effektiv inköpsupplevelse med Basware. Med Marketplace kan du få mesta möjliga värde av inköpslösningar tack vare möjligheterna till följande:

  • lättskött kataloghantering för leverantörerna
  • möjlighet till snabbinköp från leverantörer
  • enklare offertförfrågningar (RFQ)
  • visning av prisändringar på artikelnivå
  • ökad flexibilitet med katalogartiklar för pris på begäran
  • ökat värde av ingångna avtal
  • större kostnadsbesparingar
  • maximerad avtalsefterlevnad
  • enkel fakturamatchning
  • integrering med inköpslösningar och affärssystem från tredje part
Hämta ett faktablad om Basware Marketplace

Under 2011–2012 genomförde den brittiska pensionsmyndigheten DWP närmare 650 000 transaktioner via eMarketplace motsvarande ett värde av över 150 miljoner pund.

Utöver de uppenbara fördelar för jobbsökande som eMarketplace har medfört, har det även skapat nya möjligheter för leverantörer av utbildningstjänster. Mätt i effektivitet har myndigheten lyckats minska tidsåtgången för att arrangera, genomföra och betala leverantörer för genomförda utbildningar från cirka sextio dagar till sex dagar.

Läs mer om hur den brittiska pensionsmyndigheten (Department for Work and Pensions, DWP) använder eMarketplace

Förbättra inköpsprocesserna


Diskutera med våra experter

Relaterade Basware-lösningar

Basware event

Lär dig mer om Baswares lösningar på våra marknadsaktiviteter.

Se alla kommande event

Recommended For You