Skicka fakturor

Revisionsvänlig, automatisk och säker förvaring

e-Arkivering

Enkel lagring, sökning och upphämtning av era dokument.​​​​​​​

Smarter Solutions

Var alltid redo att träffa skattemyndigheten

Automatisera fakturaarkiveringen så att dokumenten förvaras i rätt valv, på rätt ställe och uppfyller lokala bestämmelser. Det är lätt att söka och hitta det du eller revisorerna behöver.

Minska arbetsbördan

Minska arbetsbördan

Ingen mer manuell hantering av papper, flytt av filer eller oro över manuella kontroller. Centraliserad arkivering bidrar till att minska fel och dubbelarbete. När du behöver hitta något går det snabbare, är tillförlitligare och enklare att hämta dokument som arkiverats med en onlinelösning.
Uppfyll lokala krav globalt

Uppfyll lokala krav globalt

Använd en global lösning – Basware Vault – som stödjer lokala regler och efterlevnad i ett dussintal länder. Användare kan konfigurera flera valv och fakturaflödet går automatiskt till rätt ställe och förvaras säkert i enlighet med lokala regler.
Skydda dina register

Skydda dina register

Se till att dina register är intrångsskyddade och skyddade mot borttagning. Basware Vault använder toppmodern teknik, digital signering och oredigerbara lagringslösningar för att skydda dina register och efterlevnadsdata.

Arkivering: snabbguide

Använd arkivering mer effektivt till en lägre kostnad:

  • Säkerställ laglig arkivering och följ momsreglerna i fler än 30 länder
  • Konfigurera flera valv som matchar de specifika behoven i olika länder eller affärsenheter
  • Hantera automatiskt filintegritet, dataplacering och lagringstider
  • Få en lösning för hela organisationen som säkerställer enhetliga processer i hela världen
  • Öka effektiviteten och skapa en lösning som är smidig hela vägen vid övergången till e-fakturering

Förbättrade kontroller, enhetliga arkiveringsprocesser och centraliserad hantering ger en trygg registerhållning. Informationen är säker eftersom du kan:

  • Undvika att filer saknas och att ha obehöriga användare
  • Ta bort onödiga rutiner och minimera fel med automatisering
  • Använda digitala signaturer och toppmodern säkerhetsteknik

Förbättra arkiveringen


Diskutera med våra experter

Relaterade Basware-lösningar

Basware Event

Lär dig mer om Baswares lösningar på våra marknadsaktiviteter.

Se alla kommande event