Uppnå mer

Spara pengar

Spara pengar och spendera smartare genom att öka effektiviteten, synligheten och dra nytta av rabatter vid tidig betalning – samtidigt som du sänker driftkostnaderna.

​​​​​​​

Spara tid och pengar genom att revolutionera företagets ekonomiprocesser med helt automatiserade lösningar och användbara analyser.

Genom att anpassa storleken på leverantörsbasen och hantera fakturorna snabbare samt dra nytta av rabatter vid tidig betalning finns det möjlighet att maximera riktiga kostnadsbesparingar. Automatiseringen ökar också produktiviteten och skapar möjlighet för chefer att fokusera på viktiga strategiska projekt som kan leda till ytterligare besparingar.

Sänk kostnaderna

Sänk kostnaderna

Korta hanteringstiderna och minimera efterfrågan på resurser för att skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet i din organisation.

Utnyttja rabatter

Utnyttja rabatter

Maximera rabatter vid tidig betalning tack vare snabb hantering. Få möjlighet att göra bulkbeställningar och få volymrabatter tack vare överblick över utgifterna.

Spara tid

Spara tid

Förbättra produktiviteten, minska antalet fel, matcha enkelt fakturor, säkerställ regelefterlevnad och lagra dokument automatiskt och spara pengar genom förenklade processer. Ge leverantörerna åtkomst till självbetjäningsfunktioner och minska tiden du lägger på att svara på frågor.

Minimera pappershanteringen

Minimera pappershanteringen

Minska kostnaderna för utskrift, förvaring och arkivering som uppstår i pappersbaserade system, liksom tiden det tar för medarbetare att manuellt hantera dem. Slopa papper och spara pengar.


ADT and Tyco Fire sparade 400 000 GBP årligen med Baswares automatiserade fakturalösning

”Kostnadsbesparingar är en oerhört viktig prioritering för alla företag. Den här typen av siffror visar verkligen på hur effektivt och kostnadsbesparande det kan vara att automatisera sina processer.”

Steve Katona, ansvarig för leverantörsreskontra, ADT and Tyco Fire & Integrated Solutions
Läs om fakturaautomatiseringen på ADT and Tyco Fire

Ta kontrollen och spara pengar

Oavsett var du befinner dig i leverantörskedjan kan vi hjälpa dig att identifiera sätt att spara pengar över hela linjen. Oavsett om du köper, skickar eller tar emot fakturor, hanterar eller strategiskt förbättrar din organisations ekonomi och kassaflöde, kan vi hjälpa dig att skapa möjligheter att spara pengar.

Recommended For You

Så här kan Basware hjälpa dig att spara tid och pengar

Boka en demonstration och se hur mycket du kan spara genom att implementera Baswares automatiserade ekonomilösningar.

Kontakta oss