Uppnå mer

Jag vill bygga starkare relationer...

Riv ner fysiska väggar och osynliga barriärer och skapa ett starkt internt samarbete och leverantörsrelationer som gynnar båda parter.

​​​​​​​

Alla kan välja vem de köper av. Det är viktigt att se till att människor vill göra affärer med just dig.

Skicka fakturor i det format kunderna vill ha, betala leverantörerna i tid, tillhandahåll information och sluta slösa tid. Läs mer om hur vi hjälper dig att bli en prioriterad kund och bättre leverantör.

Generera användbar information

Generera användbar information

Skaffa robust information i realtid och den analys du behöver för att skapa en samarbetsrelation för affärspartner, både med interna intressenter och i leverantörskedjan.

Förbättra rörelsekapitalet

Förbättra rörelsekapitalet

Stärk relationen mellan köpare och leverantörer genom att förbättra rörelsekapitalets positioner för båda parter med Basware Discount. Då blir ekonomiteamen nöjda.

Gör inköp-till-betalning enkelt

Gör inköp-till-betalning enkelt

Ha centraliserade prislistor och kataloger som synkroniseras för att förhindra fel i beställningar, efterlevnad och betalning och minska pappershögarna.

Förenkla kommunikationen

Förenkla kommunikationen

Påskynda betalningen, undvik faktureringsfel och gör det enkelt för leverantörerna med självbetjäning och att se när de får betalt. Det skapar nöjdare arbetsrelationer i hela leverantörskedjan.


Kundnöjdhet leder till förbättringar

Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH gick över till e-fakturering eftersom de ville göra sina viktigaste kunder nöjda.

“Elektroniska betalningar och inköp ger klara affärsfördelar. Ju närmare kontakt du får med dina kunder desto mer sannolikt är det att du får behålla dem.”

Klaus Dieter Leifgen, IT-chef på Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH
Läs mer

Arbeta tillsammans​

Hitta den perfekta lösningen som fungerar för dig, ekonomiteamet, inköpsteamet och leverantörsreskontra samt för dina kunder och leverantörer.

Recommended For You

Vill du veta mer?

Läs mer om hur du skapar starkare relationer tack vare effektiva lösningar.

Kontakta oss