Uppnå mer

Jag vill automatisera...

Sluta samla papper i arkivskåpen och slipp all frustrerande manuell hantering.

​​​​​​​

I want to automate

I en undersökning från Deloitte ansåg de svarande att 56 % av rollerna på en typisk ekonomiavdelning skulle kunna automatiseras.

Fler än en av tio ekonomi- och finanschefer sa att de skulle kunna få produktivitetsökningar på 20 % eller mer genom att införa förbättringsstrategier.

Öka överblicken

Öka överblicken

Det är inte bara praktiskt att eliminera pappershanteringen och automatisera processerna. Du får också realtidsinsyn i leverantörsreskontra, nyckeltal och utgifter.

Sänk verksamhetskostnaderna

Sänk verksamhetskostnaderna

Byt ut tidskrävande manuella processer mot den senaste tekniken för automatisering. Då kan du eliminera rutinmässiga uppgifter och spara både tid och pengar.

Ta kontrollen och minska riskerna

Ta kontrollen och minska riskerna

Våra automatiserade ekonomilösningar kan integreras helt med dina system för leverantörsreskontra. Du får tillgång till avancerad rapportering och stöd som ger dig bättre kontroll, samt dokumentation som minskar riskerna.

Öka transaktionseffektiviteten

Öka transaktionseffektiviteten

Med förenklade, automatiserade processer kan du minska processtiden för transaktioner, dra nytta av rabatter för tidig betalning och spara pengar.


”Hela processen att automatisera kundreskontra, från mottagning av fakturan till utsändning, tar nu bara en eller två dagar. Vårt interna rekord är 14 minuter!”

Luzerner Kantonalbank i Schweiz, en av de största kantonbankerna, har moderniserat sina ekonomiprocesser med Baswares programvara för fakturaautomatisering. Det ger betydande besparingar i både tid och pengar med över 25 000 behandlade fakturor varje år.

Patrick Scheuber, redovisningsansvarig på Luzerner Kantonalbank AG
Läs fallstudien om fakturaautomatisering på Luzerner Kantonalbank

Produktivitetsvinst med automatisering

Revolutionera effektiviteten med hjälp av automatisering. Du sparar inte bara tid och pengar genom att byta ut de tidskrävande manuella processerna, utan får även bättre överblick så att du kan identifiera flaskhalsar i processen, förenkla verksamheten och spendera smartare.

Recommended For You

Se vad automatisering kan göra för ditt företag

Boka en demonstration och se hur Baswares automatiserade ekonomilösningar enkelt kan installeras och ge bättre effektivitet, insyn och kontroll.

Kontakta oss