Visst låter det lockade med att lyckas förkorta ledtiderna i betalningscykeln, förhindra sena avgifter, ta bort manuella processer och rensa skrivbordet från papper? Lyckas ni kommer det sannolikt att leda till kostnadsbesparingar, men hur mycket ni sparar beror på era möjligheter att automatisera, hur era processer fungerar och vilka metoder som används för att implementera och rulla ut er nya lösning. Allt detta hänger på att ni väljer rätt partner att jobba tillsammans med.

Registrera dig till detta webinarium med Forresters VP och Principal Analyst, Duncan Jones tillsammans med Basware’s Director of Network and Financing Services, Mike Jasper. Du får lära dig hur man tar fakturaautomatisering till nästa nivå tillsammans med rätt partner. 

Nedan kan du läsa om de fördelar som finns med att samarbeta med en partner som har insyn i branschen, som jobbar konsultativt och rådgivande och därmed kan guida dig genom processen att köpa, implementera och komma igång med fakturaautomatisering.

  • Värdeskapande nätverk: Idag handlar det inte bara om att gå med i ett nätverk, det handlar om vilket nätverk som ger dig mest värde. Din samarbetspartner behöver leverera en lösning för att automatisera era fakturor via ett nätverk som kan fånga och bearbeta 100 % av fakturorna (alla typer, alla formar, PO & non-PO, direkt/indirekt). Därmed även enkelt ansluta 100 % av dina leverantörer över hela världen, eftersom de förstår det värde som detta medför till ditt företag – Utgiftsöverblick.
  • Ökad automatisering: Experter inom leverantörsreskontra vet var man kan hitta flaskhalsar och kan hjälpa till att utvärdera och omarbeta affärsprocesser genom att utnyttja fördelarna i nya teknologier. På så vis kan man effektivisera även de mest tidskrävande delarna av jobbet (som hantering av undantag), öka automatiseringen och verkligen se vinsterna av att effektivisera.   
  • Framgångsrik förändringsledning:  Den största framgångsfaktorn för att implementera nya teknologier är hur bra och hur mycket medarbetarna använder lösningen. Det enda sättet för att lyckas med detta är genom att använda beprövande metoder för att kommunicera förändringen till de anställda samt att ge dem stöd genom processen att förändra sitt arbetssätt. En konsultativ partner har insikt i den mänskliga aspekten vid automatisering och kommer att erbjuda tjänster som kan hjälpa din organisation att transformeras och visa er hur ni behåller drivkraften även efter implementationen.  
  • Betydelsefulla data: Fakturaautomatisering förbättrar inte bara era befintliga processer – det hjälper er att samla in och sammanställa finansiella data för att identifiera nya möjligheter till kostnadsbesparingar och skapa konkurrensfördelar. Ni behöver även här en partner som kan hjälpa er att förstå hur information genom analys kan förvandla data till handlingsbara insikter. 

 Är du reda för att lära dig mer och hitta rätt partner för dig? Registrera dig idag för att säkra din plats i detta webinarium.

Webinariet hålls på engelska och är kostnadsfritt

Anmäl dig här