Lyssna på detta webinarium för att lära er mer om hur ni kan: 

  • Få ökad insyn och kontroll över pengar och rörelsekapital
  • Skapa bättre prognoser
  • Minska administrativa kostnader
  • Förhindra förseningsavgifter och dra nytta av bonus för tidiga betalningar
  • Förbättra effektiviteten och minska fel
  • Förbättra relationen med leverantörer
  • Minska koldioxidavtrycket

Datum och tid:
Tisdagen den 25 sep, kl 10.00- 10.30 samt torsdagen den 27 sep, kl 15.00-15.30. Webinariet sänds vid två tillfällen för att du ska kunna välja den tid som passar dig. Det är kostnadsfritt att delta, men du behöver anmäla dig. Vid frågor, kontakta: info.se@basware.com

Om Smart PDF
Med Baswares lösningar för att ta emot PDF-fakturor kan ni ta emot 100 % av inkomna fakturor elektroniskt. Med en säker metod går fakturan genom Baswares nätverk och rakt in i ert fakturahanteringssystem. Det är enkelt att implementera och passar för alla företag oavsett storlek. Basware tillhandahåller världens största öppna nätverk för transaktioner mellan B2B. Du kan ta emot e-fakturor från leverantörer över hela världen på ett enkelt, kostnadseffektivt och säkert sätt.

Anmäl dig här