Achieve more

Så här hjälper Basware ekonomiansvariga

Hantera nya utmaningar inom ekonomi, underlätta strategiska relationer och få verksamheten att växa.

​​​​​​​

Så här kan Basware hjälpa dig

Minska kostsamma ekonomiprocesser och dra nytta av viktiga finansiella uppgifter för att öka lönsamheten och transparensen, och minska riskerna i hela organisationen.

Effektivisera verksamheten

Effektivisera verksamheten

Uppnå en betydligt högre effektivitet genom att förenkla och automatisera processer så att svårigheter undanröjs och samarbetet ökar – något som i slutändan ger kostnadsbesparingar.
Tillhandahåll exakta prognoser

Tillhandahåll exakta prognoser

Bli ett av de 22 % av företag som kan prognostisera sitt kassaflöde med en felmarginal inom 5 %, och öka efterlevnad och kontroll med hjälp av datadrivna insikter.
Optimera rörelsekapitalet

Optimera rörelsekapitalet

Utnyttja innovativa strategier för bättre kapitalhantering med lösningar som rabatter vid tidig betalning och betalningar med virtuella kort. Skapa intäkter, samtidigt som den genomsnittliga betalningstiden förlängs och den genomsnittliga kredittiden förkortas.

Sonic ökar effektiviteten och minskar kostnaderna av hanteringen av 450 000 fakturor per år

Att spara tid, kostnader och arbetsinsatser samt minska antalet betalningar som ligger utanför betalningsperioden, har bidragit positivt till den amerikanska restaurangkedjans affärsresultat.

Se hur Sonic drev igenom förbättringarna

Låt kassaflödet strömma​

Omvandla ekonomiavdelningen till ett kompetenscentrum för organisationen med hjälp av kostnadseffektiva, automatiserade lösningar som är enkla att implementera. Främja goda ekonomiska beslut i hela organisationen med större transparens, pålitliga prognoser och realtidsdata.

Recommended For You

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lösa dina problem

Boka en demonstration och se hur en effektiv digital lösning kan vara det rätta för ditt företag.

Kontakta oss