Uppnå mer

Så här hjälper Basware leverantörsreskontra

Effektivisera fakturahanteringen inom hela avdelningen för leverantörsreskontra så att ni ökar produktiviteten, minskar antalet fel och ger företaget möjlighet att få rabatter vid tidig betalning.

​​​​​​​

Det är dags att förändra era manuella processer och bli mer effektiva med automatisering av leverantörsreskontra.

Är du trött på felaktigt ifyllda fakturor, att ständigt besvara frågor från leverantörer om sena betalningar eller att inte ha all information du behöver för att enkelt kunna svara på frågor från ekonomichefen?

Spara pengar

Spara pengar

Bli kvitt pappersfakturorna och hantera fakturor snabbare för att minska verksamhetskostnader och få rabatter vid tidig betalning.

Öka effektiviteten

Öka effektiviteten

Minska antalet fel drastiskt, eliminera manuella aktiviteter och pappershantering och undvik komplexitet. Arkivera och hämta fakturor automatiskt för en snabbare, smidigare process.

Spara tid

Spara tid

Förbättra efterlevnaden och ge leverantörer möjlighet att se status för sina betalningar när som helst – något som i slutändan sparar mycket tid för ditt team och ökar produktiviteten inom leverantörsreskontra.

Få insyn

Få insyn

Hitta betalningar som snart förfaller på ett enkelt sätt och tillhandahåll information till finans- och ekonomiavdelningarna så att de kan göra mer exakta prognoser.


McDonald's i Tyskland minskade hanteringstiden för fakturor från 20 dagar till 7

Tack vare e-fakturering kan de hantera sin komplexa leverantörskedja mer effektivt och kostnadseffektivt.

Se fallstudien för McDonald's i Tyskland

Förändra leverantörsreskontra

Revolutionera ditt teams arbetssätt med den snabbhet och tillförlitlighet som automatisering medför. Främja samarbete mellan olika funktioner, säkerställ efterlevnad och låt teamet fokusera på att skapa mer strategiskt värde till verksamheten.

Recommended For You

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lösa problem

Ta ditt team till en ny nivå. Boka en demonstration för att se hur automatisering av leverantörsreskontra kan hjälpa teamet att bli mer produktivt och använda sin kompetens till att gynna verksamheten.

Kontakta oss