Den som driver en verksamhet av något slag har ofta sin hand i de flesta affärsområden och avdelningar. Men detta behöver såklart inte betyda att man också är expert på alla dessa områden. Ägaren eller ledningen har ofta sitt huvudansvar inom affärsstrategier och kundrelationer, medan företagets ekonomiska transaktioner och bokföring sköts av en ekonomiansvarig person eller avdelning. Ekonomiavdelningen har ett av de viktigaste uppdragen inom företaget. Om betalningar, inköp och redovisning inte sköts ordentligt kan det hindra tillväxt, försämra kassaflödet och skada värdefulla relationer med leverantörer, kunder och medarbetare. Dessa är några av de vanligaste misstag som görs inom bokföring.

Bortglömda verifikationer

Speciellt mindre företag kan ha svårt att hantera sin bokföring. Det kan gå månader mellan varje notering och införing vilket kan leda till att rapporter och andra finansiella dokument inte är korrekt uppdaterade. Har man inte uppdaterad information om företagets finansiella situation blir det svårare att fatta välgrundade affärsbeslut. Ett smart alternativ i den här situationen är att byta till e-faktura för företag. På det viset registreras alla inkomna fakturor och betalningar automatiskt i ett digitalt system.

Hopblandad ekonomi

Ett av de vanligaste misstagen som görs hos egenföretagare är att de blandar ihop sin privata ekonomi med företagets ekonomi. Att hålla isär dessa två är viktigt för att kunna skapa sig en korrekt bild av verksamhetens ekonomiska situation.

Slängda kvittenser

Vare sig man förvarar fakturor och kvitton i pappersformat eller digitalt som e-faktura är det viktigt att allt sparas och rapporteras. Dessa fakturor och kvitton kan användas för att faktakolla eventuella fel i bokföringen och även vara avdragsgiltiga när det kommer till skattedeklaration. Dokumenten fungerar som bevis för de transaktioner som faktiskt gjorts och måste sparas för att vara giltiga.

Kortsiktig fokus

Att driva en verksamhet kan vara krävande och det dagliga arbetet är vad som oftast får stå i fokus. Detta kan innebära att man glömmer bort att planera inför framtiden. Men bokföring handlar inte bara om att redovisa gårdagens och dagens siffror; det handlar även om att planera inför framtiden och identifiera eventuella risker som kan uppstå på grund av tidigare beslut.

Med hjälp av smarta bokföringsverktyg kan du som företagare reducera risken för misstag och fel. Basware erbjuder digital och automatiserad fakturahantering som effektiviserar dina betalningsprocesser och ger dig större kontroll över dina transaktioner.

e-faktureringslösningar