Guest author: Per Danielsson
Key Account Manager, GO MO Group AB


Tack vare tekniska framsteg kan konsumenter idag välja att köpa och betala för produkter och tjänster online. Framstegen har även gjort det möjligt för företag att fakturera, ta emot betalningar och till och med skapa fakturor online. Men faktureringsprocessen kan se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om. En del verksamheter tar betalt innan varorna eller tjänsterna levererats. Andra levererar och uppmanar sedan kunden att betala med faktura inom en viss tidsram. Att fakturera är ett av de vanligaste sätten att ta betalt. Fakturan kan antigen skickas ut i pappersformat eller som nämnts i digitalt format. Den som tar emot en faktura kan välja att betala på olika sätt:

Bankgiro och plusgiro

När en bank för över pengar från ett bankkonto till ett annat utan att använda sig av checkar kallas det en girering. När en betalning görs används ett bank- eller plusgironummer som i sin tur pekar vidare pengarna mot ett faktiskt konto som den betalande inte känner till. Bankgirot används främst av företag och organisationer medan plusgirot är begränsat till dessa.

Autogiro

Autogiro innebär att en faktura betalas automatiskt och är relativt vanligt förekommande för återkommande betalningar så som exempelvis hyror, medlemsavgifter och elräkningar. För att starta en automatisk betalning ansöker du hos din bank eller direkt hos leverantören. När du tecknat autogiro för en faktura dras pengarna automatiskt på förfallodagen.

Internetbetalning

Idag väljer många att betala sina räkningar direkt via internet. Detta gör man genom sin internetbank som man kan komma åt antingen via dator/surfplatta eller telefon. I internetbanken fyller du själv i, eller scannar, uppgifterna på fakturan och det är viktigt att all information stämmer. För att skaffa internetbank krävs en legitimering av något slag. Detta handlar vanligen om en säkerhetsdosa som banken erbjuder eller att du skaffat e-legitimation. Legitimeringen sker sedan varje gång du loggar in och genomför en betalning.

Över disk

Du kan betala dina räkningar hos banken genom att ta med dina fakturor och få hjälp med betalningen på plats. Detta innebär dock att du får räkna med lite väntetider och att du måste anpassa dig till bankens öppettider.

sätt att betala faktura