Guest author: Per Danielsson
Key Account Manager, GO MO Group AB


När ett företag eller en organisation använder internet för att köpa varor och tjänster kallas det för e-procurement. Detta innefattar även begrepp som e-tendering, e-auctioning, e-inköp, e-fakturering, e-betalning osv. Metoden reducerar behovet av mänsklig arbetskraft och kan förbättra både produktivitet och effektivitet när den implementeras i en verksamhet. Nedan listas några av de fördelar som e-procurement kan innebära:

Ökad effektivitet

E-procurement kan avsevärt öka effektiviteten hos dina inköp-till-betalningssystem. När processerna automatiseras minskar även risken för misstag.

Reducerade kostnader

Kostanden för inköp och fakturahantering kan reduceras när den sker elektroniskt och automatiskt. På så vis kan du minska slöseri och ta vara på rörelsekapitalets värde i dina betalningsstrategier.

Översikt

Med ett bra system för e-transaktioner får du en bred översikt och kan följa dina transaktioner i realtid. Detta gör att du även kan se eventuella flaskhalsar i processerna och efterlevnadsproblem.

Kontroll

Att införa elektroniska system ger dig större kontroll på dina utgifter. Du kan sortera dem efter kategori, leverantör, organisation och geografisk plats. Fakturorna kan mottas i önskat format och integreras med dina leverantörsreskontrasystem.

Att använda sig av traditionella pappersfakturor innebär ett större arbete för dig och dina anställda. Processen tar längre tid och risken för fel ökar. Med elektroniska fakturor kan du göra dig av med dessa nackdelar och öka effektivitet och precision. Företag som använder sig av e-procurement finner dessutom ofta att det förbättrar kommunikation och relationer med både kunder och leverantörer. Att börja med att använda e-faktura för företag är ett bra första steg mot att implementera e-procuringsystem.

Vad är e-faktura?

En e-faktura är en faktura som skickas i ett digitalt format istället för på papper. Hur e-fakturan ser ut skiljer sig från land till land, men gemensamt kan sägas att digitaliseringen har inneburit stora besparingar för företag och organisationer världen över. Pappersfakturor kräver mer manuellt arbete och innebär mer rörliga kostnader. E-fakturan eliminerar dessa kostnader och kan enkelt levereras mellan parter över hela världen.

E-procurement och e-fakturor