Smart Coding tar er automatiserade fakturahantering till helt nya nivåer

Läs vår blogg för att lära dig hur Baswares funktion för Smart Coding lyfter automatiseringen av fakturor till nya höjder. 

Hur en organisation hanterar sina fakturor varierar, även hur det interna arbetsflödet ser ut för olika typer av fakturor. Som många andra är troligtvis målet att automatisera det i så stor grad som möjligt, oavsett fakturatyp. Vi har en god nyhet till er – nu är fullständig automatisering av fakturahantering möjlig genom innovativa lösningar med artificiell intelligens. Vi kallar det Smart Coding

Vad är Smart Coding?

Smart Coding kombinerar flera delar av automatisering med ett enda tangenttryck, t.ex.  historik, konteringsmallar och regler för autokontering. Det här hjälper användarna att automatisera bearbetningen av fakturor utan inköpsorder (PO) så att man kommer närmare fullständigt automatiserade faktureringsprocesser. Smart Coding gör att fakturor som vanligtvis inte matchas automatiskt att nu kunna konteras med minimal mänsklig inblandning.  

Varför ska du lägga energi på Smart Coding?

Smart Coding effektiviserar fakturahanteringen och förbättrar produktiviteten. Här är förklaringen: 

Fakturor som inte har en inköpsorder (PO) brukar automatiseras med hjälp av regler som är väldigt tidskrävande att hantera. Att hitta rätt kostnadsallokering är ett exempel på en uppgift som är krävande för medarbetare som inte känner till bokföringsregler, särskilt när det inte finns någon inköpsorder att kopiera information ifrån. Fakturahanteringen tar därför mycket tid och energi vid denna typ av fakturor. Man behöver ta reda på var fakturan kommer ifrån, kontakta andra i företaget för att få svar på frågor och att göra kvalificerade gissningar om vilken kontering fakturan ska ha. Allt detta tar tid och leder ofta till sen betalning av fakturor utan inköpsorder. 

Smart Coding automatiserar de manuella stegen så att anställda kan kontera fakturor med ett enda knapptryck. Lösningen använder Big Data för att analysera transaktionshistorik och ger användarna en mycket tillförlitlig rekommendation som kan kompletteras med konteringsregler. Detta förenklar inte bara processen för användaren och ger snabbare fakturahantering, det gör också att ekonomiavdelningen inte behöver korrigera så många konteringsrader i slutet av månaden. 

På vilket sätt kan vi förbereda oss för fullständig automatisering av fakturahantering i framtiden?

Alla har nog hört talas om maskininlärning och AI och fakturahantering och inköp är områden där dessa nya tekniker verkligen kan göra nytta. Men ni måste förbereda några saker redan nu för att se till att ni är redo när denna teknik blir allt mer vanlig. Automatisk kontering kan hjälpa er med: 

  1. Automatisera så mycket som möjligt: Maskininlärning och AI baseras på data i systemet och därför vill ni vara så förberedda som möjligt för detta. Det uppnår ni genom att sikta mot en hög grad av automatisering. Det innebär mer än att bara applicera ny teknik på gamla processer. Allt eftersom ni utvecklar systemen och strategin är det nödvändigt att se över era processer så att arbetsflödet optimeras.

  2. Tillgång till finansiella data: En stor fördel med automatisering är att all finansiell information samlas på ett ställe. Framtidens teknologier är datadrivna, vilket innebär att maskininlärning och AI inte bara är effektiva lösningar för inköp-till-betalning utan även en komplett och allt viktigare källa för finansiella data. Om du vill börja använda maskininlärning så måste du samla in så mycket finansiella data som möjligt i ditt inköp-till-betalningssystem.

Hur kan Basware hjälpa dig? 

Basware har marknadens mest avancerade lösningar för fakturahantering och vi fortsätter att ständigt utveckla våra lösningar. Vi lanserar funktioner baserade på mer än 30 års branscherfarenhet och säkrar optimal effektivitet för våra kunder. 

Basware Network är det största öppna affärsnätverket i världen och ansluter mer än 1 miljon företag i över 100 länder. I nätverket kan köpare och leverantörer, oavsett storlek, enkelt interagera genom smarta lösnigar. 

Läs den här broschyren om Smart Coding och det här pressmeddelandet för att få all information du behöver.