Guest author: Per Danielsson
Key Account Manager, GO MO Group AB


Om man bortser från löner betalas alla skulder ett företag har genom kontot leverantörsskulder. Beroende på hur stort företaget eller organisationen är kan bokföring av dessa händelser skötas av en egen avdelning eller av en revisor. Hos mindre företag och hos egenföretagare sköts bokföringen ofta av ägaren själv. Oavsett storlek på en organisation eller ett företag handlar bokföringen om att se till så att verksamhetens betalningar, inköp och tillgångar redovisas på ett korrekt vis. En faktura måste därför visa vem som beställt vad, vad som levererats, vad mottagaren betalar för och när betalningen ska ske.

För att förhindra att ett företag betalar felaktiga fakturor eller betalar dubbelt, finns en inbyggd kontroll i betalningssystemet för leverantörsskulder. Det är viktigt att betalningsprocessen är korrekt och effektiv. Om företagets betalningar inte genomförs korrekt och i tid innebär det ett felaktigt och missvisande resultat. Det dubbla bokföringssystemet fungerar därför endast om en transaktion redovisas på två konton. En del leverantörer erbjuder rabatter för tidig betalning vilka inte kan utnyttjas om leverantörsskuldkontot inte sköts tillräckligt effektivt. Fördröjda betalningar kan dessutom innebära att relationen till leverantörerna försämras.

elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering är ett sätt att effektivisera sin betalningsprocess. Systemet gör det lättare att få en överblick över tidigare och pågående betalningar, och låter dig även följa dina betalningsprocesser i realtid.Ibland kan det vara lönsamt att vänta med en faktura, medan man andra gånger vill betala tidigt för att utnyttja rabatter. Digitala system gör det lättare att se över dina fakturor för att bestämma vem som ska betalas när. E-fakturering och automatisering minskar även andelen tid du eller dina medarbetare behöver spendera på faktureringsprocessen. Det är också ett sätt att skydda sig mot felaktigheter på grund av den "mänskliga faktorn". Att ta emot och skicka e-faktura kan alltså både spara tid och hjälpa dig att frigöra värde i hela verksamheten.

E-fakturering är enkelt och går att integrera i dina befintliga system och metoder. Om du vill veta mer om e-fakturering och automatisering kan du vända dig till Basware. De levererar digitala lösningar till företag och organisationer över hela världen.