Guest author: Per Danielsson
Key Account Manager, GO MO Group AB


Att automatisera sin fakturaprocess kan kännas som ett stort steg att ta, men sanningen är att det inte alls behöver vara svårt eller krångligt. Automatisering leder dessutom oftast till mer kostnadseffektiva betalnings- och faktureringsmetoder. För att välja den e-faktureringslösning som passar din verksamhet bäst gäller det att känna till de alternativ som finns.

Vad är e-faktura och hur används den? Att använda e-fakturering innebär kort sagt att säljare och köpare skickar och lagrar fakturor och kvitton i digitalt format. Nedan hittar du faktorer att ha i åtanke när du väljer ditt faktureringssystem.

Jämför kostnaderna mellan olika lösningar

När man väljer att investera i någon typ av mjukvara är kostnaden oftast en av de mest betydande faktorerna för vilken lösning som blir vald. Budgetkravet är alltså skälet till varför man väljer en leverantör framför en annan. Elektronisk fakturahantering kan ibland innebära extra kostnader för licenser eller prenumerationer. Se därför till att jämföra olika lösningar och leverantörer mot varandra och ta reda på den totala kostnaden innan du gör ditt val.

Vilket faktureringssystem passar dig bäst?

Installation på plats

När du installerar ett program kan du behöva ta hjälp ifrån IT-experter för att integrera det nya systemet med ditt befintliga program. Den här typen av system innebär ofta en högre licenskostnad, men när du väl köpt programmet har du full kontroll.

Molnbaserade system

Den molnbaserade tjänsten tillgängliggörs via moln, eller "the cloud". Programmet tillhör och körs då av leverantören, och du betalar en prenumerationskostnad eller en kostnad beroende på hur mycket programmet används. Se efter hos din leverantör om ni kan komma överens om en betalningsplan som passar er båda.

Integration

För att en automatisering ska bli lyckad krävs att det nya systemet integreras med dina befintliga metoder och processer. E-fakturorna till exempel måste matchas med ditt kundregister och utformas på ett enhetligt vis med all relevant information tillgänglig. Prata med din leverantör om hur ditt nya system kommer att integreras i det tidigare.

Kontroll och insyn

En av de stora fördelarna med digitala betalnings- och faktureringslösningar är att de är väldigt transparenta. Om du väljer ett system där du har full överblick över betalningar och leverantörsskulder i realtid kan du få en bättre översikt över din verksamhet och använda denna information för att ta mer korrekta affärsbeslut.

Om du är nyfiken på att veta mer om e-faktura för företag kan du vända dig till Basware. Hos dem hittar du smarta och kostnadseffektiva lösningar som är enkla att använda.

elektronisk fakturahåndtering