Guest author: Per Danielsson
Key Account Manager, GO MO Group AB


En digitaliserad värld kräver digitala redskap och dina kunder och partners förväntar sig att det ska vara enkelt att få överblick över fakturor som ska betalas. E-faktura är då en effektiv, tillgänglig lösning som dessutom minskar risken för sena inbetalningar. Men hur fungerar egentligen betalningslösningar online, och hur kan man som företag vara säker på att säkerheten inte äventyras?

Rent praktiskt så börjar installationen av ett digitalt faktureringssystem med att företag ansluter sig till en tjänst via ett avtal. Därefter integreras den valda tjänsten med företagets egen plattform. Något som kanske låter komplicerat men som enkelt genomförs med hjälp av olika plug-in-moduler. Allt klart! Bara att köra igång. Skulle sedan ytterliga behov uppstå är kan kompletterande system läggas till och andra ersättas. Och säkerheten säkras alltid genom noggrann certifiering, verifiering och validering av signaturer.

Systemet med betalningslösningar av det här slaget är alltså smidigt för kunder och leverantörer, oavsett var i världen de befinner sig. Dessutom innebär det olika fördelar för företaget som sådant. Några av dem nämns här nedanför:

Minskar kostnaderna

Digitala betalningslösningar är automatiserade och innebär förbättrade resursflöden på flera nivåer. Det papperslösa formatet sparar in på mängden papper och hanteringen av dem. Business intelligence verktyg av det här slaget leder dessutom till minskade transaktionskostnader och till att mindre tid behöver läggas ned på rutinarbete. Möjligheten till självbetjäning bidrar också till färre frågor från kunder och leverantörer. Den tiden kan istället investeras på annat strategiarbete inom företaget.

Flexibilitet och tillgänglighet

E-faktura företag gör det möjligt att komma åt fakturor via mobil eller surfplatta. Snabbt, enkelt och direkt. På så sätt blir det också lättare att ta snabba beslut. Den omedelbara insynen gör det även lättare för att få en tydlig överblick över utgifter, vilket i sin tur underlättar likviditetsbehoven och minskar risken för utdragna inbetalningar.

Nöjd personal

Anställda som slipper lägga onödigt mycket tid på fakturahantering, som inte behöver jaga kunder eller leverantörer eller söka efter gamla fakturor blir inte bara nöjda. De blir dessutom en mer effektiv resurs som kan lägga ner mer tid på strategiskt arbete och operativa insatser.

Vad gäller fakturahantering och inköp-till-betalning finns det finns många olika e-lösningar att välja bland. Du som är vill förbättra och effektivisera rörelsekapital, kassaflöde och som är intresserad automatisera fakturering kan kontakta Basware. De skräddarsyr en passande betalningslösning  för just dina behov.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Basware.”

faktureringssystem