Guest author: Per Danielsson
Key Account Manager, GO MO Group AB


Lönsamhet är en central del av allt företagande, och hänger i sin tur nära samman med effektiv kontohantering och fakturering. Processer som direkt inverkar på intäkter och rörelsekapital. Därför är det också viktigt för verksamhetens ledning att arbeta för att optimera dessa områden. Studier har visat att förbättrade faktureringsrutiner inte bara gynnar företaget ur ett kapitalperspektiv utan dessutom bidrar till att minska antalet försenade inbetalningar.
Men strävan efter effektiviserad kontohantering kräver insikter i faktureringsprocessen, och en medvetenhet om att det i vissa lägen kan vara bra att anlita ett företag som erbjuder hjälp med fakturering. Här nedan beskrivs några av de frågor som företagsledningen bör ta hänsyn till när de utvärderar företagets faktureringsrutiner:   

Produktspecifikationer

Fakturor som innehåller produktspecifikationer är en viktig väg till exakta och korrekta räkenskaper. Företag ska i alla lägen tänka på att tydligt definiera detaljer rörande köp och produkt, som exempelvis aktuellt belopp, eventuella avdrag för kvantitetsorders. System som används för fakturahantering bör också informera om produktidentitet, så kallad SKU. Sådana uppgifter gör det lättare för samma system att spåra lagervaror och skapa relevanta fakturor.

Faktureringscykler

Vissa företag genomför framförallt engångstransaktioner medan andra verksamheter bygger på fortlöpande och långsiktiga kundrelationer. Verksamheter som regelbundet fakturerar sina klienter bör fundera över vilka rutiner som kan bidra till mesta möjliga lönsamhet. En faktureringscykel kan se olika ut beroende på med vilka tidsintervall räkningarna skicka till kunderna. Till exempel kan en internetleverantör välja att skicka ut sina fakturor i början av varje månad och då ta betalt för tjänster levererade föregående månad. Medan vissa verksamheter tjänar på att använda just sådana månatliga upplägg, vinner andra på att ta betalt årsvis.  

Kundtyper

Företag som handlar med stora volymer bör dela in sina kunder i olika klientgrupper. Kunder som man länge samarbetat med kan exempelvis klassificeras som stamkunder och mötas av snällare krav när det kommer till inbetalningar. En kund som regelbundet lägger in stora orders kan på samma sätt klassificeras som en prioritetskund och löpande få erbjudanden om olika rabatter.

Faktureringsmetoder

Företag bör också tänka över sin faktureringsmetod. Det finns flera fördelar med att övergå till en elektronisk faktureringstjänst som  gör det enklare att spåra betalningar och som minskar kostnaden för manuell faktureringshantering. Vilka betalningssystem som finns tillgängliga är en helt avgörande faktor när det kommer till att underlätta kundens betalning och mottagning av produkter. Basware är ett företag som erbjuder mångsidiga lösningar för företag. Kontakta dem för mer information eller klicka in på deras webbplats, redan idag.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Basware.”

e-fakturering