Guest author: Per Danielsson
Key Account Manager, GO MO Group AB


Med hjälp av analysverktyg används data för att hantera och dra fördel av information. Analytics Advantage Survey menar, att även om användningen av analysverktyg för att skaffa sig affärsfördelar har ökat inom företag och organisationer, är metoden endast i början av sin utveckling och kommer att vara än mer viktigt i framtiden. I en undersökning från 2013 svarar hela 96 % av de tillfrågade respondenterna att analysverktyg skulle komma att vara ”mycket viktigt” eller ”ganska viktigt” under de följande tre åren. Ingen av respondenterna trodde att analysverktygen skulle få mindre betydelse i framtiden.

Varje företag och organisation har som mål att förbättra den produkt eller den tjänst de erbjuder sina kunder och där igenom öka sin kundnöjdhet. Men för att hålla kunderna lojala och nå ut till nya målgrupper krävs att man är steget före sina konkurrenter vad gäller allt från nya innovationer och förbättringar till marknadsföring och nätverkande. För att vara konkurrenskraftigt måste företaget dock ha stor kännedom om sina styrkor, svagheter, utmaningar och möjligheter. På så vis hittar man lättare delar av verksamheten där det finns rum för förbättring. Innan analysverktygen blev digitala krävdes manuella analysmodeller där man riskerade fel. Eftersom fakturering i Sverige (invoicing in Sweden) gjordes, och till stor del fortfarande görs manuellt, kunde man exempelvis inte analysera betalnings- eller inköpsprocesser för att på så vis effektivisera dessa.

Den data som samlas in med hjälp av analysverktyg är idag en viktig del av företagets beslutsfattande. Att missa bara en liten del av information kan leda till att affärsbeslut försenas eller blir felaktiga. Med hjälp av korrekt data som visas i realtid kan företaget öka kontoroll över konton och frigöra värde i hela verksamheten. Följande är några av de fördelar användning av analysverktyg kan föra med sig:

De håller dig uppdaterade om kunderna
Den moderna konsumenten vänder ofta kappan efter vinden när trender kommer och går. Med fler möjligheter och erbjudanden måste företag arbeta desto hårdare för att stå ut från mängden. Analysverktyg kan ge företaget värdefull information om hur målgruppen tänker och hur de beter sig. Med denna information blir det lättare för företaget att förutspå kundernas behov för att sedan vara redo att tillgodose dessa.
 

De gör verksamheten effektivitet
Studier har visat att effektiviteten hos företag och organisationer har ökat sedan analysverktygen introducerades. Varje verksamhet har nu möjlighet att fatta bättre beslut tack vare tillgång till en stadig ström av data. Om ett företag exempelvis använder sig av e-fakturor kan de med en gång se hur det påverkar berörda konton och verksamheten i stort. Med en större översikt och kontroll över inkomster och utgifter samt kostnader och intäkter blir det enklare att effektivisera betalnings- och inköpsprocesser.


Om du är intresserad av vad analysverktyg kan göra för din verksamhet, eller kanske är redo att börja använda e-faktura för företag kan du läsa mer på Baswares hemsida.

fakturahantering