Lösningar

Transformation från existerande till framtida system

Den nya generationens lösning från inköp till betald faktura

​​​​​​​

Transformation från existerande till framtida system

Den globala marknaden förändras i snabb takt och tillsammans med den går digitaliseringen och den tekniska utvecklingen i rasande fart.

Det innebär högre och nya krav på IT-system och underhåll, ett behov som Basware möter genom sin nya plattform Basware Purchase-to-Pay (P2P). För dig som idag använder en äldre generation av Baswares system, finns det många fördelar med att börja titta på nästa generations plattform. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss

Molnlösning

Basware P2P är inte bara ett modernt och väldigt användarvänligt system. Det är en molnlösning som driftas av Basware åt dig som kund. Fördelarna är att du slipper installera och underhålla lösningen hos er. Dessutom får ni enklare, snabbare och mer frekventa uppgraderingar. Det ger dig som kund tillgång till ny teknik snabbare som blir kostnadsbesparande i form av sparade resurser inom it. Baware har olika paket av molnlösningar och olika servicenivåer, för att du ska få bästa möjliga lösning av oss.

Läs mer om molnlösningar här

Basware Purchase-to-Pay

Basware Purchase-to-Pay

Anledningarna är många till att kunder väljer Basware P2P. För dig som idag har en lösning med Basware är fördelarna främst:

  • Modernt och användarvänligt system med många förbättrade funktioner för både inköp- och fakturahantering.
  • Skalbart för växande företag och för att utöka lösningen med fler funktioner och processer t.ex inköp, e-faktura eller rapportverktyget Analytics.
  •  Mobil- och skärmanpassad lösning.
  • Betalningsmodell Pay-as-you-go.
  • Molnlösning: lösningen driftas av Basware.
  • Enklare, snabbare och mer frekventa uppgraderingar.

Läs mer om Basware P2P här

Transformationsprojekt

Transformationsprojekt

Inför ett transformationsprojekt för vi en diskussion med er utifrån hur era processer ser ut och vad ert behov är. Utifrån detta görs en projektplan och projektet kan därefter köra igång. Vår erfarenhet är att projekten blir mer lyckade när utgångspunkten är ert behov istället för hur ert nuvarande system är uppbygt. Förväntningarna blir också mer uppfyllda och ni får en chans att se över era arbetsprocesser och förbättra dessa.

Kontakta oss här så berättar vi gärna mer

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare


Kontakta oss