1. Privacybeleid

We begrijpen het belang van privacy en de bescherming van de persoonlijke gegevens van bezoekers aan onze websites. Dit beleid is bedoeld om u te helpen begrijpen wanneer en hoe uw persoonlijke informatie wordt verwerkt op alle websites die eigendom zijn van of worden beheerd door Basware.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd waarom, wanneer en hoe we persoonlijke informatie over u verwerken.

2. Verzameling en gebruik van informatie

2.1 Persoonlijk identificeerbare informatie

We verwerken persoonlijk identificeerbare informatie over u om u toegang te bieden tot onze services, om onze services aan u of de organisatie die u vertegenwoordigt uit te voeren, om onze services aan u te verbeteren en/of u te voorzien van informatie over de producten en services van Basware. De persoonlijke gegevens die worden verzameld, zijn onder meer algemene contact- en persoonsgegevens,zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Als de website of een gedeelte ervan met een wachtwoord is beveiligd, is het volgende van toepassing: (1) wanneer u uw wachtwoord verzendt, identificeert de website wie u bent. De website verzamelt mogelijk alle informatie die u verzendt en slaat deze op, inclusief alle instructies en communicatie; (2) alle informatie over u die door de website is verzameld en opgeslagen, wordt mogelijk gecombineerd met andere informatie die we over u hebben.

2.2 Statistische informatie

Mogelijk slaan we bepaalde gebruiksgegevens op, zoals het aantal bezoekers aan onze websites en het aantal bezoeken dat zij maken. Deze informatie omvat mogelijk onder meer welke webbrowser u gebruikt, uw IP-adres en de websites die u onmiddellijk voor en na uw bezoek aan onze websites bezoekt. Dergelijke persoonlijke en bedrijfsgegevens worden in getotaliseerde vorm gebruikt en we onthullen geen informatie aan derden waarmee u persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd.

2.3 Gebruik van serviceproviders

Mogelijk gebruikt Basware serviceproviders of andere derden om onze websites te beheren. De serviceproviders en andere derden voeren mogelijk taken uit zoals het verzenden van post en e-mail. Mogelijk kunnen deze personen toegang krijgen tot uw persoonlijk identificeerbare informatie, maar alleen voor de uitvoering van hun taken. Deze personen mogen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet voor andere doeleinden gebruiken.

2.4 Naleving van wetgeving

Basware stelt geen persoonlijk identificeerbare informatie beschikbaar aan andere personen, behalve als openbaarmaking van dergelijke gegevens wordt vereist door de wetgeving, door een overheidsinstantie of door private partijen in het kader
van een lopende juridische of bestuurlijke procedure.

2.5 Elektronische marketing

Mogelijk verzendt Basware in elektronische of gedrukte vorm informatie aan u over de producten en services die u gebruikt of hebt aangekocht, en over andere producten en services die hieraan verwant zijn. Het is ons beleid om hierin instructies op te nemen voor als u niet langer onze e-mails wilt ontvangen. We raden u aan ons geen individuele persoonlijke informatie te verzenden via niet-beveiligde correspondentiemethoden, zoals via openbare elektronische communicatiekanalen
als e-mail, die in het algemeen niet veilig zijn.

2.6 Openbaarmaking aan derden

De persoonlijke informatie die u aan ons beschikbaar stelt, wordt alleen aan derden doorgegeven met uw toestemming, of zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Mogelijk onthullen we informatie over het algemene gebruik van onze websites aan derden. Mogelijk tonen we bijvoorbeeld de gebruikspatronen aan adverteerders en andere zakenpartners. Informatie die voor dit doel wordt doorgegeven, bevat geen persoonlijke gegevens op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd. Basware zet zich in om ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens door derden te voorkomen. We zijn echter niet verantwoordelijk voor ongeoorloofde openbaarmaking of andere inbreuken op de beveiliging of voor de acties van anderen als de informatie aan hen is doorgegeven met uw toestemming of met de toestemming van anderen dan ons of de bedrijven in onze groep.

3. Cookies

3.1 Cookies op onze website

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het geheugen en op de vaste schijf van uw computer wanneer u bepaalde webpagina's bezoekt. Deze worden gebruikt om bepaalde functionaliteit voor websites mogelijk te maken of om informatie aan te bieden aan de eigenaren van een website.

Met de cookies die op onze websites worden gebruikt, kan Basware aangepaste services en informatie bieden. Basware gebruikt cookies op al onze websites om informatie te verzamelen over hoe en wanneer pagina's op onze websites worden bezocht, wat de technologievoorkeuren van onze gebruikers zijn en of onze websites correct functioneren.

Op onze met een wachtwoord beveiligde sites gebruikt de website mogelijk cookies of andere technologieën om ons te helpen uw identiteit te verifiëren, uw configuratie en gebruikerskenmerken op te slaan en te herkennen, uw navigatie op de website te faciliteren en de inhoud van de website aan te passen.

In het algemeen gebruiken we cookies op onze websites voor de volgende doeleinden:

 Analysedoeleinden: Met cookies voor analyse kunnen we bezoekers aan onze websites herkennen, meten en bijhouden. Dit helpt ons de functionaliteit van onze websites te ontwikkelen, door te bepalen of sitebezoekers eenvoudig informatie kunnen

vinden, of door bijvoorbeeld de aspecten van website te identificeren die  hen het meest interesseren.

  • Gebruiksvoorwaarden: Sommige cookies op onze websites worden geactiveerd wanneer bezoekers aan onze sites een keuze maken over hun gebruik van de website. Onze websites kunnen vervolgens de voorkeuren voor instellingen van de gebruiker gebruiken wanneer deze de site opnieuw bezoekt. Hiermee kunnen we de gebruikservaring op onze websites aanpassen aan de individuele gebruiker.
  •  Beheer van beleidsdocumenten: We gebruiken cookies om vast te leggen wanneer de sitebezoeker een beleidsdocument, zoals dit, heeft gezien, of ergens mee akkoord is gegaan, zoals de algemene voorwaarden op onze websites. Hierdoor worden herhaalde vragen aan een gebruiker over dezelfde voorwaarden voorkomen.
  • Sessiebeheer: De software waarop onze websites worden uitgevoerd, gebruikt cookies voor technische doeleinden, die vereist zijn voor het interne functioneren van onze servers. We gebruiken bijvoorbeeld cookies om verzoeken te distribueren onder verschillende servers, gebruikers te verifiëren en te bepalen welke  functies van de site ze kunnen gebruiken, de oorsprong van verzoeken te controleren, informatie over de sessie van een gebruiker bij te houden en te bepalen welke opties of pagina's moeten worden weergegeven zodat de site kan functioneren.
  •  Functionele doeleinden: Met cookies voor  functionele doeleinden wordt informatie opgeslagen die onze toepassingen  nodig hebben om bewerkingen uit te voeren en te functioneren. Wanneer er  voor transacties of verzoeken bijvoorbeeld meerdere fasen in een  werkstroom nodig zijn, worden cookies gebruikt om de informatie uit elke  fase tijdelijk op te slaan, zodat de transactie of het verzoek als geheel  kan worden voltooid.

Cookies zijn vereist om u te voorzien van aangepaste functies op onze websites.

Wanneer u onze websites bezoekt, ontvangt u mogelijk cookies die door derden zijn ingesteld.Mogelijk omvat dit cookies die door zoekmachines of andere toepassingen van derden zijn ingesteld. Deze cookies worden gebruikt voor de doeleinden die hierboven in dit gedeelte zijn beschreven. We hebben geen controle over het instellen van deze cookies van derden. Daarom raden wij u aan de websites van de derden te bezoeken voor meer informatie over hun gebruik van cookies en hoe u deze kunt beheren.

This Website uses the following cookies:

Analytics cookies:

Google Analytics: This cookie allows us to see information on user Website activities including, but not limited to page views, source and time spent on Website. The information is depersonalised and is displayed as numbers, meaning it cannot be tracked back to individuals. This will help to protect your privacy. Using Google Analytics we can see what content is popular on our Website, and strive to give you more of the things you enjoy reading and watching.

Google AdWords: Using Google AdWords code we are able to see which pages helped lead to contact form submissions. This allows us to make better use of our paid search budget. This information is not personally identifiable.

Eloqua: Eloqua employs cookies in order for its server to recognize a return visitor as a unique user. The cookies placed by the Eloqua server are readable only by Eloqua, and cookies cannot access, read or modify any other data on a computer. We do link the information we store in cookies to any personally identifiable information you submit while on our site.

Third-party service cookies:

Social sharing cookies:  We use social sharing buttons for services including, but not limited to, Twitter, LinkedIn, and Google+. These allow you to share pages with your friends via those networks. Whilst you will be asked to login to use these services, this process is handled directly with the social sharing providers and their databases and servers. These sites may also monitor your usage of these buttons, through the use of external tracking codes that are required to run the buttons on this Website.

3.2 Amending cookie preferences

You may delete cookies from your computer at any time. The instructions for removing cookies from your computer or mobile device depend on the operating system and web browser you use. Please note, however, that withdrawing your agreement to the use of cookies on our Websites will mean that certain functionalities are not usable or are more difficult to use.

If you wish to disable cookies in this device, please follow the instruction behind the links provided below. Please note that if you turn off cookies in your browser, the setting will apply to all websites you visit:

The site www.allaboutcookies.org includes more information about cookies in general, including instructions for managing cookies on many commonly used browses, or you may consult the vendor documentation for your specific software.

4. Third Party Websites

Our Websites may provide links to third party websites. The operators of such third party websites might process personal data under different terms and conditions than Basware. Basware disclaims responsibility for the processing, privacy policies and customer information practices of third party internet websites hyperlinked from our Website or this Privacy Policy.

5. Security

Basware protects your personal information when you transact business on our Website by requiring the use of a browser software program that supports industry standard SSL encryption with 128-bit key lengths. The "128-bit" designation refers to the length of the key used to encrypt the data being transmitted, with a longer key representing a higher level of security.

6. Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, or our privacy related practices, or want to revoke the consent you have provided please contact us by e-mail at privacy@basware.com . You can also contact us by mail at:

Basware Oyj
Linnoitustie 2, Cello-rakennus
PL 97
02601 Espoo
Finland

You should be aware, that revoking your consent may lead to a situation where we cannot provide you with some or all of the services, as processing of your personal data is necessary for us to be able to provide you with our services.

7. Changes to this Privacy Policy

This Privacy Policy is dated November 1st 2012. Basware reserves the right to modify or amend this Privacy Policy at any time without notice. However, you will be asked to provide your consent to updated versions of this Policy in the event of a material change to the information contained within it. The current version of this Policy is available on Basware’s homepage.