Europa en de VS: B2G e-invoicing vanaf 2018

Europa kent al diverse e-invoicing initiatieven. In sommige landen, waaronder Denemarken en Finland, wordt al bijna 100% van de facturen aan de publieke sector elektronische verzonden. In andere landen, bijvoorbeeld Noorwegen hebben e-facturatie naar de centraler overheid gemandateerd en geldt nu een gefaseerde uitrol naar lokale overheden. Portugal, Oosterijk en Spanje hebben allen eigen directieven die als sinds 2014 de transitie naar digitale facturatie aan de overheid stimuleren en de overgang van verplichte e-facturatie begeleiden. Vanaf 2018 geldt immers de verplichtstelling voor B2G facturatie in de hele EU.

Ook in de VS is B2G e-invoicing inmiddels, in lijn met Europa, gemandateerd en geldt dezelfde deadline van 2018. Andere initiatieven, zoals QuickPay en SupplierPay, die meer gericht zijn op betaling en snelle factuurgoedkeuring zijn afhankelijke van e-facturatie om daadwerkelijk succesvol te zijn en snellere betaling mogelijk te maken. Zonder twijfel zullen deze en andere initiatieven in de wereld helpen om werkkaptiaal verder te ontsluiten uit de "financial supply chain" en cashflow voor zowel verkopende als inkopende partijen te versterken.