Purchase-to-Pay

Prestaties bevorderen, mensen stimuleren

Analytics

Transformeer uw waardevolle purchase-to-pay data naar bruikbare inzichten.

​​​​​​​

Smarter Solutions

De geïntegreerde analysefunctionaliteit geeft u accurate inzichten in financiële data.

Krijg toegang tot hoogwaardige grafische dashboards en gedetailleerde data (tot op transactie-niveau) die u helder zicht geven in inkoop- en facturatie-processen.

U zal in staat zijn om bottlenecks te detecteren en aan te pakken, uitgaven te beheren en fraude op te sporen. Bovendien beschikt u over nauwkeurige tools om accurate prognoses maken, werkkapitaal te optimaliseren en risico's te minimaliseren, hetgeen de financiële flexibiliteit ten goede komt.

Waardevolle inzichten in uw financiële data

Maak weloverwogen beslissingen mogelijk

Maak weloverwogen beslissingen mogelijk

Duidelijke cijfers en accurate inzichten zullen helpen effectiviteit in kaart te brengen en plannen te maken voor de toekomst en groei van uw bedrijf.

Realiseer snel rendement

Realiseer snel rendement

Ga direct aan de slag met kant-en-klare dashboards die duidelijk inzicht geven in procedures, leveranciers, inkomsten en uitgaven binnen uw Purchase to Pay proces.

Schets een helder beeld van de toekomst

Schets een helder beeld van de toekomst

Maak gebruik van voorspellende en adviserende analysemethoden om te zien welk effect mogelijke beslissingen hebben op uw bedrijf en cashflow.

Accounts Payable

Accounts Payable

 • Verbeter efficiëntie door de verwerkingstijd van facturen onder controle te houden
 • Identificeer mogelijkheden om fouten en uitzondering terug te dringen
 • Profiteer van kortingen voor vroegtijdige betalingen door knelpunten in processen weg te nemen
 • Voorspel welke facturen het meest risico lopen op te late betaling
 • Minimaliseer risico en fraude

Analytics voor procurement

Analytics voor procurement

 • Hou zicht op budgettaire, contractuele en niet-verantwoorde uitgaven binnen uw hele organisatie
 • Bekijk gedetailleerde gegevens van kosten per categorie, leverancier, geografische locatie of bedrijfsunit
 • Identificeer mogelijkheden om goedkeuring en afronding te versnellen
 • Beheer de prestaties van leveranciers
 • Downsize het leveranciersbestand
 • Gebruik data ter ondersteuning van strategische aanbesteding

Analytics voor top-level managers

Analytics voor top-level managers

 • Onze oplossing biedt een duidelijk inzicht in en overzicht van de verschillende niveaus binnen uw organisatie - zelfs onderweg met behulp van mobiele Analytics
 • Vertrouw op slimmere prognoses met voorspellende inzichten voor kostenoptimalisatie en -besparingen
 • Vergelijk bedrijven, landen en bedrijfsunits om een holistisch overzicht te verkrijgen
 • Maak gebruik van functiegebaseerde dashboards en pak problemen bij de wortel aan op basis van uiterst gedetailleerde analyses
 • Creëer eenvoudig ad-hocrapporten wanneer dat nodig is
 • Optimaliseer strategische planning door inzichten binnen de gehele onderneming te delen


“We kunnen nu eindelijk op nationaal niveau zien welke leveranciers we daadwerkelijk gebruiken en in welke mate."

"Op basis van deze inzichten kunnen we beter onderhandelen met bestaande leveranciers en zelfs contracten afsluiten met leveranciers in regio's waar we voorheen nog niets hadden geregeld."

Development manager bij een grote vermogensbeheerder
Verken meer achtergrondverhalen

Verbeter uw bruikbare analyses


Praat met onze experts

Bezoek een evenement

Ontdek alles over onze oplossingen tijdens een van onze evenementen.

Bekijk al onze komende evenementen