Pete Loughlin,
Purchasing Insight

 
Det kan virke som at blockchain er det neste store. Men er det bare snakk om hype, eller kan spådommene for den nære fremtiden sammenlignes med de som tidlig på 1990-tallet beskrev hvordan internett ville endre mange deler av livene våre, både hjemme og på arbeid?

Hva skyldes hypen?


Blockchain-teknologi gir en registrering av transaksjoner som ikke kan bestrides i etterkant. Informasjonen som går via blockchain, er krypteringsbeskyttet og garantert nøyaktig. Når det gjelder kryptovaluta som bitcoin, fjerner dette behovet for at en bank må involveres som betrodd tredjepart eller dommer for hvem som eier hva. Hvis dette prinsippet anvendes på behov-til-betaling-prosessen, kan det få ned byråkratiet i leverandørkjeden og dramatisk redusere kostnadene.

Hvor du enn snur deg, vil du finne et nytt bruksområde for blockchain-teknologi. Den har allerede en omveltende effekt på deler av den finansielle tjenestenæringen. Noen banker har opprettet egne kryptovalutakontoer, tilsynelatende i direkte konkurranse med den tradisjonelle kjernevirksomheten, for å få raskere støttesystemer for betaling. Men mange spår at dette kommer til å påvirke mye mer enn bare finansielle tjenester, og jeg mener det kommer til å endre måten vi gjør forretninger med hverandre – ikke bare måten vi bruker penger på.

Like revolusjonerende som netthandel


Ta en enkel innkjøpstransaksjon og de tilknyttede dokumentene: en innkjøpsordre, en pakkseddel og en faktura. Når det gjelder betaling til en leverandør, kontrollerer vanligvis en administrator i innkjøpsbedriften at leverandørens faktura samsvarer med den tilhørende innkjøpsordren og leveranseopplysningene. Dette er svært viktig på grunn av mulige avvik – for eksempel over- eller underlevering eller ulik pris. Men hva hvis vi utfører innkjøpstransaksjoner ved hjelp av en blockchain-plattform? Det ville ikke lenger være behov for å kontrollere at fakturaen er riktig hvis oppføringene – ordren, leveringsbekreftelsen osv. – er lagret via blockchain. Kilden, autentisitet og nøyaktigheten til disse oppføringene er garantert. Hvis dette er tilfelle, er det ikke lenger behov for en faktura. Betalingen kan utføres som et logisk trinn etter levering så fremt leveringsopplysningene samsvarer med opplysningene i innkjøpsordren. 

Det virker kanskje søkt, eller til og med som ren fantasi, å forestille seg at blockchain-teknologi skal kunne gjøre et grunnleggende forretningsdokument overflødig – fakturaen – men netthandel virket også som en fjern drøm på begynnelsen av 1990-tallet. La meg minne deg på hvordan verden var den gang. Internett var en ny type robust nettverk. Det ble brukt til kommunikasjon. E-post var den kuleste appen. Akademikere brukte World Wide Web til å dele informasjon. Potensialet for hjemmebruk ble tidlig oppdaget, men kommunikasjon og bruk av innhold ble sett på som hovedformålet. Netthandel ble sett på som lite aktuelt – hvorfor skulle noen kjøpe noe via internett når de kunne kjøpe det i en butikk? Dessuten var det praktiske, kontraktsmessige og juridiske hindringer. Tradisjonelle prosesser på papir, for eksempel signaturer, ble vurdert som vesentlige, og det var selvfølgelig sikkerhetsbekymringer. Men på tross av svartmalingen og de inngrodde tankemønstrene som måtte overvinnes, hadde e-handel tatt over verden innen det var gått et tiår.

Fremtidens økonomiavdeling med blockchain-teknologi


Scenarioet med e-handel som er beskrevet ovenfor, er stadiet vi er på med blockchain i dag. Appen bitcoin viste at blockchain er robust og pålitelig, og stadig flere programmer dukker opp. De fleste er varianter av konseptet kryptovaluta, men andre, for eksempel de som er knyttet til verdikjeden, er ganske originale. Konseptet «smartkontrakt» regulerer vilkårene innenfor en blockchain-transaksjon, og har muligheten til å revolusjonere noen forretningsprosesser. Disse nye bruksområdene for teknologien kan være vanskelige å forstå fordi de snur opp ned på tradisjonelle forretningsprosesser.

Ta for eksempel effekten av å ha én felles, oversiktlig hovedbok for B2B-transaksjoner på tvers av verdikjeden. Ved bruk av moderne datautvinning, kunstig intelligens og prediktiv analyse kan det hentes ut store verdier fra den informasjonen. Men dette er bare toppen av isfjellet – hvorfor begrense dette til en enkelt verdikjede for én kunde og dens mange kunder? En hel bransje kan omfattes eller til og med en hel økonomi. Automatisert revisjon i sanntid av forretningstransaksjoner kan effektivisere skatteinnkreving.

Men blockchain-teknologi har ikke bare potensiale til å skape store endringer på et makronivå – det vil også påvirke arbeidshverdagen. Ta for eksempel hvor mye mer effektiv fakturahåndteringen kan bli hvis en smartkontrakt erstatter den rutinemessige manuelle matchingen som kreves i dag, for å godkjenne betalinger. Fokus kan i stedet rettes mot rapportering og analyse. I stedet for bare å godkjenne betalingen kan tidspunktet for betalingen vurderes. Hvis betalingsgodkjenning gjøres umiddelbart som en del av en blockchain-administrert smartkontrakt, hvorfor ikke betale med det samme og få rabatt fra leverandøren? Smartkontrakten kan inngå som en del av et nytt team for strategiske finansielle operasjoner, som administrerer betalingsfrister og kontantstrøm. Samt bidrar til å redusere avbrudd i verdikjeden ved å samarbeide tettere med leverandører om betalingsbetingelser.

Hva skjer i dag?


Det er vanskelig å undervurdere effektene som disse nye teknologiene vil ha. De innebærer et reelt og umiddelbart potensial for å endre økonomifunksjonen på en fundamental måte og skape større åpenhet og forutsigbarhet. 

Er alt dette mulig i dag? Kanskje ikke. Fakturaer er fortsatt et juridisk krav i de fleste økonomier, men muligheten er der, og den vil bli til en realitet i overskuelig fremtid. Noe lar seg imidlertid gjennomføre i dag. Bruk av blockchain-prinsipper på behov-til-betaling gjør at fakturamedarbeiderne får en mye mer strategisk dialog med økonomi- og innkjøpsavdelingene om hvordan de kan spille en mer sentral rolle i bedriften og ikke bare være en støttefunksjon.

Det blir feil å tro at nøye overvåking er et fornuftig tiltak. Det å holde øye med blockchain-teknologien er ikke fornuftig bruk av ressurser. Det er en unnskyldning for ikke å gjøre noe. Blockchain-teknologi kan allerede brukes innen flere områder av behov-til-betaling, og mange organisasjoner utarbeider nå spesifikke planer for å dra nytte av mulighetene som ligger der. Alle økonomimedarbeidere og økonomidirektører bør gjøre det samme.