Øyvind Fossbakk
Country Manager and Sales Director Basware AS

Nylig ble Basware intervjuet i Finansavisen for sin skystrategi på det norske markedet. Artikkelen i Finansavisen beskriver Basware sin suksess med skytjenester fra oppstart i Norge tidlig 2000 tallet fram til nå.

Du kommer ikke utenom å evaluere en skytjeneste i dagens marked for innkjøps- og fakturaløsninger.

Nå er det kommet til mange aktører som kan levere skytjenester, men syretesten på om du virkelig fokuserer på nettskyen, er å se på hvor stor andel av omsetningen som stammer fra skytjenester. Allerede for flere år siden passerte Basware den kritiske milepælen hvor over halvparten av alle inntektene er av løpende og gjentagende karakter. De neste årene vil dette prosenttallet stige til 80% gjentagende inntekter.

Hva bør du tenke på når du velger deg en leverandør for skytjenester?

Integrering og skalerbarhet

Utfordringen for SAAS leverandører som jobber mot mer komplekse selskaper og strukturer har større utfordringer med å lage SAAS løsninger da kompleksiteten er vanskelig å standardisere. I tillegg har man ofte utfordringer med integrasjoner mot andre informasjonssystemer som henter og leverer data.

Dette har Basware som en av få selskaper lykkes med. Både i forhold til å lage løsninger som er skalberbare og fungerer bra for større komplekse selskaper, men også mot mindre selskaper som i større grad kan tilpasse seg en best practice tankegang.

Forskningsrapporter

Har du mulighet til å lese deg opp på hva analyseselskapene sier om dagens leverandører på skymarkedet, er det en god ide. Flere ledende analyseselskaper plasserer Basware helt i front når det kommer til evnen til å utnytte ny teknologi og skape fordeler tilknyttet selskapets sterke markedsposisjon med et verdensomspennende nettverk.

Les Baswares aktuelle rapporter her »

Samspill

Tidligere måtte mange løsninger skreddersys og tilpasses til de individuelle behovene til enhver virksomhet. Det er ikke tilfelle i skyen. Målet må være at løsningene skal spille sammen med andre applikasjoner på innsiden og utsiden av virksomheten i et større nettbasert økosystem.

Hvem bruker dine andre leverandører?
Det kan være lurt med innspill fra andre som allerede bruker en skytjeneste for innkjøps- og fakturaløsninger. Dine leverandører bør ha gode erfaringer med sine eksisterende løsninger. Her i Basware syns vi det er viktig å vise til referanser som allerede bruker våre lsøninger og er fornøyde.

Å velge den riktige leverandøren for skytjenester tar tid, men i det lange løpet er det verdt å ta seg tid for å finne en partner man blir fornøyd med.